Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Swydd Llyfrwerthwr

Disgrifiad swydd

Ffurflen gais

Gwyl Ddewi Arall

13 - 03 - 19
Palas Print
CWB DARLLEN DIFYR
4:30 - 5:30

Clwb darllen i blant blwyddyn 5 a 6
bookclub for yr 5/6 children
Croeso i aelodau newydd
Dewch i drafod

Trwy'r Darlun
Manon Steffan Ros

Oriau agor

Llun 9:30 - 6:00
Mawrth 9:30-6:00

Mercher 9:30-6:30
Iau 9:30-6:00\
Gwener 9:30-6:30
Sadwrn 9:00-5:30
Sul ar gau

Argymell


Ar Drywydd Llofrudd
Alun Davies

Dyma nofel gyntaf yr awdur ac wnes fwynhau y nofel ditectif yma'n arw. 'Roedd y defnydd o lais y 2 ditectif yn cydio ond yn benaf llwyddodd i yrru'r plot a cadw diddordeb. Edrych ymlaen am y nesa, Sel


When all is Said
Anne Griffin

Yn y nofel ddifyr hon, mae Maurice Hannigan yn eistedd wrth y bar yn y gwesty lleol, gan godi llwnc destun i bum person allweddol yn ei fywyd. Cawn innau gipolwg ar hanes ei fywyd drwy gyfrwng yr hanesion mae'n ei rhannu.

A man sits at the bar of his local hotel, raising a glass to five people who played a pivotal role in his life. As each story unfolds we get to know more of his story. A simple idea, well written and a really enjoyable read .