Skip to content

Digwyddiadau

27 - 05 - 23
Llythyr Noel
Noel Thomas a Elen Wyn

Dewch i glywed Noel Thomas yn sgwrsio am ei gyfrol Llythyr Noel efo Elen Wyn ac i gael copi wedi ei lofnodi gan yr awdur

Llythyr Noel
Noel Thomas

Prynu

03 - 06 - 23
11:00yb
Palas Print
Ar y Gweill

Mae Clwb Ar y Gweill yn ymgynnull yn y siop ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis am 11am. Cyfle i wau, crosio a sgwrsio dros baned mewn awyrgylch hamddenol braf gydag eraill sy'n mwynhau gwau a chrosio. Croeso i chi ymuno â ni.

10 - 06 - 23
10:30yb
Palas Print
Panad a Sgwrs

Mae Paned a Sgwrs yn gyfle i siaradwyr newydd a siaradwyr Cymraeg rhugl i ymgynnull i am sgwrs dros baned mewn awyrgylch gyfeillgar, diogel a chefnogol. Croeso unrhywun sydd eisiau magu hyder yn siarad Cymraeg, neu sy'n mwynhau sgwrs dros baned i ymuno yn y sesiwn anffurfiol hon.

Gwyl Fwyd Caernarfon
13 - 05 - 23

I ddathlu'r Wyl eleni, bydd BWYD BLASUS YASHKA gwneud pop-up yn Palas Print. Bydd Yashka yn paratoi gwledd o tapas i chi ei fwynhau am ginio yn ein gardd (neu i fynd efo chi) rhwng 12 a 3pm.
Manylion yr Wyl

Mi gewch chi 6 saig tapas a bara yn cynnwys

Cyw Iâr a chorizo 

Stiw ffa gwynion (butter beans) gyda halloumi 

Patatas 

Tortilla 

Caponata Sgwash

Salad Ffa a Corbwmpen (courgette)
Hummus betys a chnau Ffrengig

£10 y pen

Archebu mlaen llaw yn hanfodol. Tocynnau ar gael o Palas Print neu Bwyd Blasus Yashka
Os na fedrwch gyrraedd y siop neu'r caffi, ffoniwch ni yar 01286 674631 i gadw lle a thalu.

21 - 04 - 23
6:30pm | Palas Print, Caernarfon
Màrtainn mac an tSaoira (Martin Macintyre)
Bardd o’r Alban / Bàrd Albannach / Scottish poet
yng nghwmni / an cuideachd / together with
Ifor ap Glyn Caernarfon

Noson dairieithog / oidhche trì-chànanach / tri-lingual event

Mae Màrtainn yn fardd a nofelydd sydd wedi’i gyfieithu i sawl iaith. Bydd yn rhannu detholiad o’i waith ar y noson, gan gynnwys cerddi a luniodd tra’n teithio drwy’r Alban, Cymru a Chatalwnia yn 2021. Bydd rhain yn cael eu cyhoeddi maes o law fel A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon (Rhedeg rhwng dwy ddraig)

Cyfrol pedairieithog fydd hon a cherddi gwreiddiol Màrtainn yn yr Aeleg wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg, Catalaneg a’r Saesneg. Ifor ap Glyn sy’n gyfrifol am y cyfieithiadau i’r Gymraeg a bydd cyfle i glywed rhai o’r rheini ar y noson, yn ogystal â cherddi eraill ganddo yntau sydd wedi’u hysbrydoli gan y cysylltiad rhwng y ddwy wlad a’r ddwy iaith.

26 - 04 - 23
Caernarfon
All The Wide Border
Mike Parker

Mae Mike Parker yn ôl, y tro hwn gyda llyfr am y ffin. Y ffin
rhwng Cymru a Lloegr, y ffiniau anweledig yn ein meddyliau,
a'r ffiniau eraill o'n cwmpas

All the Wide Border
Mike Parker

Prynu

Gallwch brynu a chasglu tocynnau yn y siop ymlaen llaw. Gadewch i ni wybod os nad ydych yn gallu casglu o'r siop, ac fe wnawn eu cadw ar y drws ichi (cyn belled a'ch bod wedi archebu ymlaen llaw)

Archebu Tocyn

Nodwch sawl tocyn / Please note no of tickets £5 y tocyn, (yn cynnwys taleb gwerth £5 oddi ar bris y llyfr) £5 a ticket (including £5 voucher off the price of the book)

29 - 04 - 23
2:00pm
Palas Print
mwy o helynt
Rebecca Roberts