Skip to content

Digwyddiadau

25 - 02 - 20
Clwb Darllen Difyr
Blwyddyn 5 a 6

25 - 02 - 20
Pnawn dydd Mawrth
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen Difyr blwyddyn 5 a 6
Croeso i aelodau newydd. Os wyt ti'n blwyddyn 5 neu 6 ac wedi darllen y llyfr, beth am ddod i drafod?

26 - 02 - 20
Clwb Darllen

Blwyddyn 7

26 - 02 - 20
Pnawn dydd Mercher
4.00 - 4.45
Palas Print
Clwb Darllen blwyddyn 7
Croeso i aelodau newydd. Os wyt ti'n blwyddyn 7 ac wedi darllen y llyfr, beth am ddod i drafod?

27 - 02 - 20 i 01 - 03 - 20
Gwyl Ddewi Arall

Tocynnau ar lein ac o'r siop