Skip to content

Digwyddiadau

25 - 05 - 22
6:30
Palas Print, Am ddim

Dathlu Cyhoeddi
Pridd
Llyr Titus
yng nghwmni
Angharad Price

Ymunwch â ni - yn yr ardd os yw hi'n braf - am noson anffurfiol i ddathlu cyhoeddi PRIDD, gan Llyr Titus. Angharad Price fydd yn holi'r awdur am ei nofel newydd drawiadol sy'n bortread byw, ac effeithol o gynnil, o gymeriad unigryw ac o'r newid yng nghefn gwlad Llŷn. Campwaith. Croeso cynnes i bawb.... ac os na fedrwch ddod a'ch bod eisiau copi wedi'i lofnodi gan yr awdur, achebwch isod, neu cysylltwch â'r siop.

04 - 12 - 21
11:00
Palas Print

Sesiwn lofnodi!
100 Cymru
gan
Dewi Prysor

Os na allwch chi alw heibio ar y diwrnod, mae crroeso ichi gysylltu o flaen llaw i archebu copi wedi ei lofnodi:
eirian@palasprint.com

Prynu

04 - 12 - 21
2:00
Palas Print

Sesiwn lofnodi!
Yn Fyw yn y Cof
gan
John Roberts
Os na allwch chi alw heibio ar y diwrnod, mae crroeso ichi gysylltu o flaen llaw i archebu copi wedi ei lofnodi:
eirian@palasprint.com

Prynu

27 - 11 - 21
5:00 - 6:30
Yr Hen Lys
Dewch i ddathlu cyhoeddi

Cawod Lwch
Rhys Iorwerth
yng nghwmni
Rhys Iorwerth
Myrddin ap Dafydd
Geraint Thomas

27 - 11 - 21
11:00

Sesiwn lofnodi!
Mori
gan
Ffion Dafis
Palas Print

Os na allwch chi alw heibio ar y diwrnod, mae crroeso ichi gysylltu o flaen llaw i archebu copi wedi ei lofnodi:
eirian@palasprint.com

19 - 11 - 21
6:30
Palas Print
Dewch i ddathlu cyhoeddi

The Long Field
Pamela Petro
yn sgwrsio efo Mike Parker

Mae'n rhaid cofrestru
Digwyddiad Byw yn unig AM DDIM
neu ffonio 01286 674631

Digwyddiad Byw yn cynnwys llyfr £20.00

20 - 10 - 21
6:30
Lle Arall - Llety Arall
Dewch i ddathlu cyhoeddi

Stafelloedd Amhenodol
Iestyn Tyne
a
Merch y Llyn
Grug Muse

Digwyddiad Byw

Digwyddiad Rhithiol

23 - 10 - 21
2:00
Gerddi'r Emporiwm - Palas Print
Dewch i ddathlu cyhoeddi

Sara Mai a Lleidr y Neidr
Casia Wiliam
Darlleniad gan casia Wiliam. cyfle i afael mewn neidr  go iawn

Cofrestru
Mae'n rhaid cofrestru

25/09/21, 12:00

Sesiwn lofnodi!
Hela
gan
Aled Hughes
Palas Print
yn yr ardd
Os na allwch chi alw heibio ar y diwrnod, mae crroeso ichi gysylltu o flaen llaw i archebu copi wedi ei lofnodi:
eirian@palasprint.com

25/09/21, 2:00

Sesiwn lofnodi!
Pum Diwrnod a Phriodas
gan
Marlyn Samuel
Palas Print
yn yr ardd
Os na allwch chi alw heibio ar y diwrnod, mae crroeso ichi gysylltu o flaen llaw i archebu copi wedi ei lofnodi:
eirian@palasprint.com

18/09/21, 5:30pm
Dathlu cyhoeddi, yn fyw ac yn rhithiol
The Welsh Way

10/06/21, 7.30pm

Palas Print a Honno Welsh Women's Press yn cyflwyno

Noson rithiol i ddathlu cyhoeddi Emmet and Me gyda'r awdur Sara Gethin a Mairéad Hearne.
Bydd Sara yn sgwrsio gyda Mairéad Hearne, sy'n rhedeg blog llyfrau poblogaidd iawn Swirl and Thread am ei nofel newydd ddifyr Emmet and Me. Stori bwerus a theimladol am ddau blentyn a chyfeillgarwch mewn amgylchiadau caled, wedi'i osod yn Connemara yw Emmet and Me.

Nos Iau, Mehefin 10, 7.30pm
yn Fyw dros Zoom
am ddim wrth brynu copi wedi ei lofnodi (bookplate), neu £3 am y digwyddiad yn unig
(gellir adennill y £3 wrth brynu copi o'r llyfr o Palas Print ar ôl y digwyddiad)

Digwyddiad a llyfr £8.99 Digwyddiad yn unig £3 Llyfr yn unig £8.99

Wedi bod

Englishness
Richard Wyn Jones a
Liz Saville Roberts AS
08 - 04 - 21
7:00
Rhithiol

Darlleniadau

Perl
Bet Jones

Prynu

Dwi isio bod yn....
Huw Jones

Taith drwy fywyd Huw Jones, gyda digwyddiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol o bwys yn gefndir i’r cwbl. Ceir hanes ei fagwraeth yng Nghaerdydd a'i ddyddiau yn Rhydychen. Mae'n hel atgofion am ei yrfa gerddorol ac am sefydlu Sain, ac mae'n croniclo’r cyfnodau o weithio ym myd teledu ac yn arbennig ei gyfnod yn Brif Weithredwr S4C.

Prynu

Ymbapuroli
Angharad Price

Prynu

On the Red Hill
Mike Parker

Prynu

Sw Sara Mai

Casia Wiliam

Prynu

Adnabod
Gwion Hallam

Prynu

Digwyddiadau

Dwi isho bod yn.....
Huw Jones efo Elin Fflur yn holi.
15 - 10 - 20
6:00
Rhithiol

Prynu

Ymbapuroli
Angharad Price
03/10/20

Sgwrs rhwng Angharad Ptice a Menna Baines

Prynu

ADNABOD
Gwion Hallam
21 - 07 - 20
6:00
Rhithiol

Prynu

Cofrestru

Digwyddiadau diweddar

Cynhalwyd nifer o ddigwyddiadau ar lein yn ystod wythnos siopau llyfrau annibynnol ac isod mae recordiadau or digwyddiadau. mwynhewch
Byddwn yn trefnu mwy o ddigwyddiadau rhithiol maes o law.

Casia Wiliam | Sw Sara Mai

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Prynu

Mike Parker | On the Red Hill
efo Jon Gower yn holi

On the Red Hill
Mike Parker

Prynu

Jon Gower | The Murenger

The Murenger
Jon Gower

Prynu

Bet Jones | Perl

Perl
Bet Jones

Prynu