Skip to content

Digwyddiadau

07 - 02 - 24
Cranogwen
PL2 Pontio, Bangor

07 - 02 - 24
12:00
Cranogwen
PL2 Pontio (y drws nesaf i'r bwyty)

Darlith Goffa Mary Silyn 2004
Yr Athro Jane Aaron
'Nod a Neges Cranogwen'
Prynu

07 - 02 - 24
Llythyr Noel
Capel Seilo, Caernarfon

07 - 02 - 24
7:00
Llythyr Noel
Theatr Seilo, Caernarfon

Sion Tecwyn fydd yn holi Noel a'i ferch Sian am stori ddirdynnol un dyn bach byn erbyn cawr y Swyddfa Bost a'i frwydr i adennill ei enw da
Prynu

20 - 02 - 24
Priodas Pum Mil
Clwb Rygbi, Caernarfon

20 - 02 - 24
7:30
Sut i drefnu
Priodas Pum Mil
Clwb Rygbi Caernarfon

Nia Parry
yn holi
Trystan, Emma ac Alaw
efo
Alys Williams
ac
Osian Williams
Prynu

22 - 02 - 24
Anadl Gyntaf y Ddraig yn Llosgi'r Llyn
Hen Lys, Caernarfon

Wedi Bod

31 - 01 - 24
Rapa -
Alwyn Harding Jones

31 - 01 - 24
7:00
Rapa
Alwyn Harding Jones
Palas Print

Dewch i ddathlu cyhoeddi
Rapa
Antur Cymro Ifanc ym Moroedd y De      
gan
Alwyn Harding Jones
efo
Martin Huws

Prynu

14 - 12 - 23
Cymru Gudd
Dylan Arnold

14 - 12 - 23
5:30
Palas Print
Cymru Gudd

Dylan Arnold
Prynu

21 - 12 - 23
DEVS
John Devereux

25 - 11 - 23 (Sesiwn Llofnodi)
Pryfed Undydd
Andrew Teilo

25 - 11 - 23
2:00
Palas Print
Pryfed Undydd
Andrew Teilo

Prynu

02 - 12 - 23 (Sesiwn Llofnodi)
Yma o Hyd
Dafydd Iwan

02 - 12 - 23
1:30
Palas Print
Yma o Hyd
Dafydd Iwan

Prynu

13 - 11 - 23
Going Nuclear
Mabon ap Gwynfor

13 - 11 - 23
6:00
Palas Print

Going Nuclear
Mabon ap Gwynfor
Prynu

10 - 11 - 23
Dysgu Nofio / Unspecified Spaces
Iestyn Tyne

10 -11 - 23
6:00
Palas Print

Dysgu Nofio
Iestyn Tyne
Prynu
Unspecified Spaces
Iestyn Tyne
Prynu

08 - 11 - 23
Mae'r Haul Wedi Dod i Wrecsam
Geraint Lovgreen

08 -11 - 23
7:00
Yr Alex, Caernarfon

Mae'r Haul Wedi Dod i Wrecsam
Geraint Lovgreen
Prynu

06 - 11 - 23
Trothwy
Iwan Rhys

06 -11 - 23
6:00
Twthill Vaults

Trothwy
Iwan Rhys

Prynu

31 - 10 - 23
Palas Print
Pnawn Hwyl Calan Gaeaf

Sesiwn Stori efo Leisa Mererid
Bwrdd Crefft
Twba Lwcus
Gwobr Gwisg Ffansi
Addurno Bisgedi

26 - 10 - 23
Sain Ffagan
Ifor ap Glyn a Richard Outram

18 - 08 - 23
Gwynt o'r Dwyrain
Sesiwn llofnodi, Alun Ffred


Gwynt y Dwyrain
Alun Ffred

Prynu

26 - 08 - 23
Bwyd Blasus Yashka, Palas Print

09 - 09 - 23
Nonconformist, Jane Parry


Nonconformist
Jane Parry

Prynu

06 i 09 - 07 - 23
Gwyl Arall
Caernarfon

24 - 06 - 23
Casia Wiliam
Stori a chrefft yn seiliedig ar
Y Gragen
10:30

Stori a chrefft gyda
Casia Wiliam
yn seiliedig ar
Y Gragen

Prynu

24 - 06 - 23
Curiadau
Gareth Evans Jones, Marlyn Samuel,
Richard Crowe a Tesni Peers
3:00

blodeugerdd o lenyddiaeth LHDTQ+, sydd i'w gyhoeddi ym mis Gorffennaf. I ddathlu
mis Balchder
a Gwyl Balchder Gogledd Cymru
yng Nghaernarfon dydd Sadwrn Bydd Marlyn Samuel yn llywio sgwrs gyda golygydd y gyfrol bwerus hon, Gareth Evans Jones,
a chawn glywed darlleniadau gan rhai o'r cyfranwyr, yn cynnwys
Richard Crowe a Tesni Peers.

19 - 06 - 23
Rebel Matter & Poetry’s Geographies
Víctor Rodríguez Núñez

17 - 06 - 23
Bwyd Blasus Yashka
Gerddi'r Emporiwm Palas Print

17 - 06 - 23
Pop-up
Bwyd Blasus Yashka
@ Palas Print
Tapas am £10

Cyw Iâr gyda Lemwn, Olewydd
a seleriac
neu
Sgwash wedi’i stwffio a
blodfresych sesame
gyda
Patatas Bravas
Paella Llysiau
Quinoa, Rocket a Pomegranate
Hummus,
Bara ac Olewydd

Opsiwn Feji Figan a GF

I gadw sedd cysylltwch â Palas Print neu Bwyd Blasus Yashka eirian@palasprint.com

Rebel Matter, Víctor Rodríguez Nuñez, wedi ei gyfieithu i'r Saesneg gan Katherine M. Hedeen
Poetry’s Geographies: A Transatlantic Anthology of Translations, wedi’i olygu gan Katherine M. Hedeen a Zoë Skoulding, y ddau wedi’u cyhoeddi gan Shearsman Books yn 2022.

Bydd y noson yn cynnwys darlleniad a thrafodaeth gyda’r bardd o Giwba Víctor Rodríguez Nuñez, ar achlysur cyfieithiad newydd o’i gerddi i’r Saesneg, Rebel Matter, a chyflwyniad o Poetry’s Geographies, blodeugerdd yn dathlu’r gwaith cyfieithu (i’r Saesneg) ar y ddwy ochr i'r Iwerydd. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys darlleniad o gerddi Víctor a gyfieithwyd i’r Gymraeg gan Grug Muse.

27 - 05 - 23
Llythyr Noel
Noel Thomas a Elen Wyn

Dewch i glywed Noel Thomas yn sgwrsio am ei gyfrol Llythyr Noel efo Elen Wyn ac i gael copi wedi ei lofnodi gan yr awdur

Llythyr Noel
Noel Thomas

Prynu

03 - 06 - 23
11:00yb
Palas Print
Ar y Gweill

Mae Clwb Ar y Gweill yn ymgynnull yn y siop ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis am 11am. Cyfle i wau, crosio a sgwrsio dros baned mewn awyrgylch hamddenol braf gydag eraill sy'n mwynhau gwau a chrosio. Croeso i chi ymuno â ni.

10 - 06 - 23
10:30yb
Palas Print
Panad a Sgwrs

Mae Paned a Sgwrs yn gyfle i siaradwyr newydd a siaradwyr Cymraeg rhugl i ymgynnull i am sgwrs dros baned mewn awyrgylch gyfeillgar, diogel a chefnogol. Croeso unrhywun sydd eisiau magu hyder yn siarad Cymraeg, neu sy'n mwynhau sgwrs dros baned i ymuno yn y sesiwn anffurfiol hon.

Gwyl Fwyd Caernarfon
13 - 05 - 23

I ddathlu'r Wyl eleni, bydd BWYD BLASUS YASHKA gwneud pop-up yn Palas Print. Bydd Yashka yn paratoi gwledd o tapas i chi ei fwynhau am ginio yn ein gardd (neu i fynd efo chi) rhwng 12 a 3pm.
Manylion yr Wyl

Mi gewch chi 6 saig tapas a bara yn cynnwys

Cyw Iâr a chorizo 

Stiw ffa gwynion (butter beans) gyda halloumi 

Patatas 

Tortilla 

Caponata Sgwash

Salad Ffa a Corbwmpen (courgette)
Hummus betys a chnau Ffrengig

£10 y pen

Archebu mlaen llaw yn hanfodol. Tocynnau ar gael o Palas Print neu Bwyd Blasus Yashka
Os na fedrwch gyrraedd y siop neu'r caffi, ffoniwch ni yar 01286 674631 i gadw lle a thalu.

21 - 04 - 23
6:30pm | Palas Print, Caernarfon
Màrtainn mac an tSaoira (Martin Macintyre)
Bardd o’r Alban / Bàrd Albannach / Scottish poet
yng nghwmni / an cuideachd / together with
Ifor ap Glyn Caernarfon

Noson dairieithog / oidhche trì-chànanach / tri-lingual event

Mae Màrtainn yn fardd a nofelydd sydd wedi’i gyfieithu i sawl iaith. Bydd yn rhannu detholiad o’i waith ar y noson, gan gynnwys cerddi a luniodd tra’n teithio drwy’r Alban, Cymru a Chatalwnia yn 2021. Bydd rhain yn cael eu cyhoeddi maes o law fel A’ Ruith Eadar Dà Dhràgon (Rhedeg rhwng dwy ddraig)

Cyfrol pedairieithog fydd hon a cherddi gwreiddiol Màrtainn yn yr Aeleg wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg, Catalaneg a’r Saesneg. Ifor ap Glyn sy’n gyfrifol am y cyfieithiadau i’r Gymraeg a bydd cyfle i glywed rhai o’r rheini ar y noson, yn ogystal â cherddi eraill ganddo yntau sydd wedi’u hysbrydoli gan y cysylltiad rhwng y ddwy wlad a’r ddwy iaith.

26 - 04 - 23
Caernarfon
All The Wide Border
Mike Parker

Mae Mike Parker yn ôl, y tro hwn gyda llyfr am y ffin. Y ffin
rhwng Cymru a Lloegr, y ffiniau anweledig yn ein meddyliau,
a'r ffiniau eraill o'n cwmpas

All the Wide Border
Mike Parker

Prynu

Gallwch brynu a chasglu tocynnau yn y siop ymlaen llaw. Gadewch i ni wybod os nad ydych yn gallu casglu o'r siop, ac fe wnawn eu cadw ar y drws ichi (cyn belled a'ch bod wedi archebu ymlaen llaw)

Archebu Tocyn

Nodwch sawl tocyn / Please note no of tickets £5 y tocyn, (yn cynnwys taleb gwerth £5 oddi ar bris y llyfr) £5 a ticket (including £5 voucher off the price of the book)

29 - 04 - 23
2:00pm
Palas Print
mwy o helynt
Rebecca Roberts