Skip to content

Digwyddiadau

Newydd

Dwi isho bod yn.....
Huw Jones efo Elin Fflur yn holi.
15 - 10 - 20
6:00
Rhithiol

Dwi isio bod yn....
Huw Jones

Taith drwy fywyd Huw Jones, gyda digwyddiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol o bwys yn gefndir i’r cwbl. Ceir hanes ei fagwraeth yng Nghaerdydd a'i ddyddiau yn Rhydychen. Mae'n hel atgofion am ei yrfa gerddorol ac am sefydlu Sain, ac mae'n croniclo’r cyfnodau o weithio ym myd teledu ac yn arbennig ei gyfnod yn Brif Weithredwr S4C.

Prynu

Newydd

Ymbapuroli
Angharad Price
03/10/20

Sgwrs rhwng Angharad Ptice a Menna Baines

Angharad Price yn darllen rhan o'i chyfrol

Prynu

Diweddar

ADNABOD
Gwion Hallam
21 - 07 - 20
6:00
Rhithiol

Cofrestru

Rhagflas gan Gwion

Adnabod
Gwion Hallam

Prynu

Digwyddiadau diweddar

Cynhalwyd nifer o ddigwyddiadau ar lein yn ystod wythnos siopau llyfrau annibynnol ac isod mae recordiadau or digwyddiadau. mwynhewch
Byddwn yn trefnu mwy o ddigwyddiadau rhithiol maes o law.

Casia Wiliam | Sw Sara Mai

Sw Sara Mai
Casia Wiliam

Prynu

Mike Parker | On the Red Hill
efo Jon Gower yn holi

On the Red Hill
Mike Parker

Prynu

Jon Gower | The Murenger

The Murenger
Jon Gower

Prynu

Bet Jones | Perl

Perl
Bet Jones

Prynu