Skip to content

Tir na n-Og awards 2022

Rhestr Fer Iaith Saesneg / English Language Short List

10 Stories from Welsh History

A highly visual and factual book with the aim of encouraging children to discover and learn more about 10 stories from Welsh history. Includes:- (1) Gwenllian Ferch Gruffudd; (2) Owain Glyndwr; (3) Black Bart; (4) Dic Penderyn / Merthyr Rising; (5) Alfred Russel Wallace; (6) Penrhyn Strike; (7) Race Riots 20th Century; (8) Eileen Beasley; (9) Aberfan; (10) Devolution.

Prynu

The valley of Lost Secrets
Lesley Parr

When Jimmy is evacuated to a small village in Wales, it couldn't be more different from London. Green, quiet and full of strangers, he instantly feels out of place.

Prynu

Swan Song
Gill Lewis

Excluded from school, Dylan is forced to move to a tiny village in Wales where his grandad lives. With no Xbox or internet, life is looking pretty bleak, but when Grandad takes Dylan out on his boat to see the whooper swans, things begin to change.

Prynu

Welsh fairy Tales,
Myths & Legends
Claire Fayers

Enjoy Wales's rich heritage of myths and fairy tales, re-told for young readers. From magical Welsh dragons that destroy a castle night after night, to a princess made out of flowers and a fairy changeling brother; from loyal hunting hound Gelert, to a boy who asks questions and goes on to become the greatest Welsh bard ever known.

Prynu

Rhestr Fer Oedran Cynradd / Welsh Language Primary

Gwag y Nos
Sioned Wyn Roberts

‘Dim ond un rebel sydd ei angen er mwyn gwneud gwahaniaeth. A ti ydy honno, Magi.’ Yn 1867 mae bywyd yn anodd, ac os wyt ti'n dlawd mae’n uffern.

Prynu

Gwil Garw
Huw Aaron

Cyn hanes, cyn y chwedlau, roedd…GWIL GARW! Ei swydd: i gadw trefn ar greaduriaid hudolus y Sw Angenfilod. Y broblem: Does dim diddordeb o gwbl gyda Gwil mewn heddwch. Wedi i'w dymer a'i chwilfrydedd roi'r byd mewn perygl, mae'n rhaid i Gwil, rywsut, ffeindio ffordd i wella pethau, mewn antur epig, llawn hiwmor a rhyfeddodau.

Prynu

Sara Mai a lleidr y Neidr
Casia Wiliam

Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn sw Sara Mai, gan gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Stori ar gyfer darllenwyr 7-11 oed gan gyn-Fardd Plant Cymru, Casia Wiliam, sy'n cynnwys 6 llun arbennig gan Gwen Millward.

Prynu

Rhestr Fer Oedran Uwchradd

Fi ac Aaron Ramsey
Manon Steffan Ros

Mae'r stori'n ymwneud â Dan a Deio, gyda'r nofel yn gorffen gyda Chymru yn cyrraedd Ewro 2020. Mae eu perthynas fel gêm bêl-droed - yn uchafbwyntiau bendigedig, ac yn isafbwyntiau siomedig, torcalonnus. Ond drwy bêl-droed, mae'r ddau yn dod i ddeall ei gilydd, a dod i werthfawrogi mai gwahanol gryfderau a chyd-chwarae sy'n creu tîm go iawn.

Prynu

Hanes yn y Tir
Elin Jones

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro

Prynu

Y Pump

Set focs o bump nofel fer sy'n cydblethu. Mae Y Pump yn dilyn criw o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llwyd, wrth iddynt ddarganfod y pwer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw'n dod at ei gilydd fel cymuned. Gyda safbwyntiau unigryw Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat yn ein tywys, down i adnabod realiti cymhleth bod yn berson ifanc ar yr ymylon heddiw.

Prynu

Rhestr Fer Iaith Saesneg