Palas Print
Palas Print
Palas Print
Ar y Stryd Fawr ac ar Lein
On the High Street & OnLine
siop@palasprint.com 01286 674631
Adolygiadau
Brodyr a Chwiorydd
Tydw i ddim yn aml yn mwynhau straeon byrion, mae'n rhaid i ..
4 allan o 5 Seren!

 

Digwyddiadau i Ddod

 

ar y gweill

Pob nos Fercher
Palas Print
5:30 - 6:30

Ymunwch â ni yn wythnosol i wau, crosio a bwyta cacennau. Croeso i bawb, o ddechreuwyr i rhai mwy profiadol.

ar y gweill 01
ar y gweill 02


 

Digwyddiadau'r Gorffennol

 

Rhys Meirion

Rhys Meirion
Cerddi'r Ser
CD Deuawdau Rhys Meirion

09 - 12 - 17
11:30pm
Palas Print
Caernarfon

bwtwm prynu Cerddi'r Ser

bwtwm prynu CD Deuawdau 02

Parti Dolig

Parti Dolig Palas a lotti & wren
09 - 12 - 17
11:00 - 4:00

maes y Mes

Nia Gruffydd
Maes y Mes
25 - 11 - 17
12:30pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

Dathlu cyhoeddi cyfres newydd i blant 5-8 oed.

Bren Babi

Brên Babi
Mari Lovgreen

30 - 11 - 17
7.30pm
Bar Bach
Caernarfon

prynu

Dewch i ddathlu lawnsio Bren Babi, cyfrol sy'n rhannu profiadau gonest Mari Lovgreen a'i ffrindiau o'r newid sy'n digwydd wrth ddod yn fam am y tro cyntaf.

Croeso i bawb! (Ond DIM y Plant)

PARTI LLIWIO
lliwio'r chwedlau

Dawn Williams
Lliwio'r Chwedlau
25 - 11 - 17
2:00pm - 4:00pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

Ymunwch â Dawn Williams, awdur Lliwio Cymru a Lliwio'r Chwedlau,  am bnawn hamddenol o liwio i blant ac oedolion. Cyfle i ennill pecyn o lyfrau ac offer lliwio. Am ddim, croeso cynnes i bawb.

Siop Lyfrau Dros Dro

24&25 - 11 - 17
Capel Berea
Bangor
CYFLE GWYCH I WNEUD EICH SIOPA DOLIG!

Capel Bereia siop

DATHLU CYHOEDDI

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros
Golygon
24 - 11 - 17
7:00pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

Edrych mlaen yn arw i groesawu Manon Steffan, Bethan Gwanas a Tecwyn Ifan i'r siop am noson hyfryd o sgwrs a cherddoriaeth. Dewch yn llu!

07 - 10 - 17

BOOKS AR MY BAG /
Môr a Mynydd o Lyfrau


#BookshopDay #DiwrnodLlyfrau

books are my bag


BAG MOR A MYNYDD O LYFRAU AM DDIM
gyda pob pryniant dros £10

BAG HYFRYD ORLA KIELY AM DDIM
gyda pob pryniant dros £25.


I DDATHLU #DiwrnodLlyfrau 07.10.17 da ni'n cynnig
4 llyfr am bris 3 ar holl stoc lyfrau'r siop (rhata am ddim)

Dathlu Cyhoeddi
Gwales - Catrin Dafydd
Cd Gwalia - Gai Toms

Gwales-Gwalia

Nos Iau yma
28 - 09 - 2017
7:00
Palas Print
Caernarfon

Gwalia Guy Toms

Gweithdy baneri

Dydd Sadwrn
16 - 09 - 2017
10:00 - 12:00
Llyfrgell Caernarfon
Caernarfon
Am ddim
Angen cysylltu i gadw lle

 

Gwyl Mynydda Ogwen /

Gwyl Mynydda Ogwen 2017

 

Dydd Sadwrn
16 - 09 - 2017

Neuadd Ogwen
Bethesda

manylion

Stondinau 9.30 - 12.30

yn cynnwys stondin lyfrau awyr agored Palas Print /

Sgyrsiau
1.30 Ben Stammers
3.00 Lowri Morgan
7.30 Nigel Shepherd

 

Helfa Gelf Laura Cameron

Helfa Gelf
Arddangosfa

Laura Cameron

Dydd Sadwrn
09 - 09 - 2017
11:00 - 17:00
12 Stryd y Plas
drws llwyd
Caernarfon

 

Digwyddiadau ar y stondin

digwyddiadau'r 'steddfod

 

Hijinx

Twcan / Toucan
Hijinx

Dydd Sadwrn
01 - 07 - 2017
11:00 14:00 16:00
Dydd Sul

13;30 15:30
Gerddi'r Emporiwm
Palas Print
Caernarfon

Cadwch olwg allan am gesys dillad pinc fydd yn ymddangos hwnt ac yma yng Nghaernarfon yr wythnos nesaf wrth i’r dref gael ei meddiannu gan ŵyl gelfyddydol ryfeddol o wahanol.

Bydd syrcas, theatr, dawns a pherfformiadau cerddorol ysblennydd yn llenwi Castell Caernarfon, Doc Fictoria, Y Maes, Galeri a gardd Palas Print wrth i Ŵyl Undod Hijinx, sy'n rhoi llwyfan i berfformiadau cynhwysol a pherfformiadau celfyddydol eithriadol gan bobl anabl o Sbaen, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Belg a phob cwr o Brydain, ddod i Gaernarfon

gwybodaeth bellach

http://www.hijinx.org.uk/unity/


 

gwyl arall

Gwyl Arall 2017

Gorffennaf 6 - 9
Caernarfon

 

 

Cymru Affrica

Affrica Cymru
Blas o Affrica
Eric Ngalle Charles
George Gumisiriza
NIMBA
yn cynnwys cinio ysgafn
£6.00

Dydd Sadwrn
24 - 06 - 2017
12:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Gwahoddiad Grug Muse

 

Dathlu cyhoeddi
AR DDISBEROD
gan
Elan Eben Muse
yng nghwni'r awdur
a
Sian Miriam

Dydd Sul
18 - 06 - 2017
3:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Mela 2017

Darlleniadau yn yr ardd
yng nghwmni

Siôn Tomos Owen,
Srijato,
Aniesha Brahma,
Natalie Ann Holborow.


Mynediad am ddim

Dydd Sul
04 - 06 - 2017
3:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Rhyw lun

Agoriad Arddangosfa Gareth Owen
a
lansio'i gyfrol
Rhyw Lun o Hunangofiant

Nos Wener
05  -  05  - 17
6.30 pm
Galeri Caernarfon


Am ddim Croeso cynnes i bawb

 

gwyl barddoniaeth 17

Bydd Ifor ap Glyn a Patrick McGuinness
yn ystyried y lleol a’r byd mewn barddoniaeth
yng nghwmni
Juana Adcock, Yolanda Castaño, Anja Golob, Luna Montenegro, Luis David Palacios a Mamta Sagar.

Nos Wener
05 - 05 - 2017
6:30pm
Palas Print
Caernarfon

 

Hwyl Pasg 2017

Hwyl Gwyl y Pasg

Sadwrn
15 - 04- 2017
12:00 - 4:00pm
Palas Print
Caernarfon

£2 y plentyn yn cynnwys diod oer a bisged a chyfle i ennill basged o anrhegion Pasg
DEWCH YN LLU

 

Pant y Wennol

Sgwrs yn y Siop
Angharad Price yn holi Ruth Richards a Meg Elis

Nos Iau
23 - 03- 2017
6:30pm
Palas Print
Caernarfon

  O Mam Bach
Dathlu Cyhoeddi
O, Mam Bach

Sadwrn
25 - 03- 2017
12:30pm
Palas Print
Caernarfon
 

tri deg tri

Dathlu Cyhoeddi
TRI DEG TRI
Euron Griffith


23 - 11- 2016
7:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

rogue jones

Rogue Jones

19 - 11- 16
12:00pm
Palas Print
Caernarfon


Perfformiad byw yng nghefn y siop.

prynu


 

pop yp bangor2016

18  - 11 - 16
25 - 11 - 16
11:00am  - 4:00pm
Berea Newydd,
Rhodfa Dewi Sant,
Bangor

Dewch am dro i'r siop dros dro am ddewis eang o lyfrau Cymraeg (ac ambell un Saesneg) i oedolion a phlant, cardiau dolig a'r CDs diweddaraf. Cyfle gwych i ddechrau eich siopa dolig!

 

carl clowe

Dathlu Cyhoeddi
Super Furries, Prins Seeiso, Miss Siberia - A Fi
Carl Clowes
Sel Jones yn holi
Nos Iau
10 - 11 - 2016
7:00 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

manylion

 

carol ann a Gillian Clarke

Dathlu Cyhoeddi
The Map and the Clock
gol Carol Ann Duffy a Gillian Clarke

Dydd Sadwrn
22 - 10 - 2016
12:00 pm
Palas Print
Caernarfon
am ddim ond rhowch wybod i ni os hoffech ddod

prynu 

 

Ariel

Dathlu Cyhoeddi
Ariel
Cofiant Jan Morris

gyda Derek Johns a Jon Gower
Nos Iau
20 - 10- 2016
6: 30 pm
Palas Print
Caernarfon
am ddim ond rhowch wybod i ni os hoffech ddod

prynu 

 

Albwm magi tudur

Dathlu Cyhoeddi
Gan Bwyll
Magi Tudur

Dydd Sadwrn
27 - 08- 2016
12 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon

 

the last photograph

Dathlu Cyhoeddi
The Last Photograph
Emma Chapman

Nos Iau
25 - 08- 2016
6 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon
£3.00 yn cynnwys lluniaeth

prynu 

 

Y Nant Bet Jones

Dathlu Cyhoeddi
Y Nant
Bet Jones

Nos Fercher
27 - 07- 2016
7 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu 

 

Peter Robinson

Dathlu Cyhoeddi
When the Music's Over
PETER ROBINSON

Dydd Sadwrn
23 - 07- 2016
3 : 00 pm - 4:00 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

Poster gwyl Arall

Gwyl Arall
08/10 - 07 - 2016
Penwythnos yn llawn dop o gelf, cerddoriaeth, Llenyddiaeth a Mwy
Caernarfon

Rhaglen

 

shore to shore

I ddathlu Wythnos Siopau Llyfrau Annibynnol eleni, bydd y Bardd Cenedlaethol Carol Ann Duffy a’i gwesteion yn teithio'r wlad i berfformio eu gwaith a dathlu cymunedau sy’n rhoi lle canolog i’w siopau llyfrau annibynnol
.
Ymunwch â ni yn Galeri, Caernarfon ar nos Sul, 26 Mehefin am noson fythgofiadwy yng nghwmni rhai o feridd cyfoes gorau Prydain

Nos Sul
26 - 06 - 2016
7 : 30 pm
£12.75
Galeri
Caernarfon

 

Haf o Hyd

Teimlo'n hafaidd ac yn Hwyliog
Dathlu Cyhoeddi
Haf o Hyd
efo hufen iâ am ddim
Dydd GwenerFercher
24 - 06 - 2016
1 : 00 pm
Palas Print
Caernarfon
Croeso cynnes i bawb

prynu

 

Gwahoddiad Detested Occupation
Dathlu Cyhoeddi
A Detested Occupation?
Annie Williams
Nos Fercher
15 - 06 - 2016
7 : 00 pm
Palas Print
Caernarfon

Prynu

 

Rhyd y clo

Dathlu Cyhoeddi
Rhyd y Gro
Sian Northey
Nos Fercher
08 - 06 - 2016
7 : 00 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

pigeon

Dathlu Cyhoeddi
Pigeon a Pijin (addasiad Cymraeg gan Siân Northey)
Alys Conran
Nos Fawrth
24 - 05 - 2016
7 : 30 pm
Pontio (stiwdio)
Bangor

 

rarebit & rioja
Dathlu Cyhoeddi
Rarebit & Rioja
Dylan a Llinos Rowlands
Dydd Sadwrn
14 - 05 - 2016
1 : 00 pm
Am ddim, ond rhowch wybod os ydych am ddod (fel y gallwn sicrhau bod gennym ddigon o fwyd a diod!)
Palas Print
Caernarfon

prynu 

 

Ta ta taliesyn

Parti Ta-Ta Taliesyn
Straeon | Cawl | Gwin | Cân
Twm Morys, Alys Conran, Sian Northey, Gwyneth Glyn, Angharad Price

Nos Sadwrn
07 - 05 - 2016
7 pm
Caffi Blue Sky
Bangor

 

Y Fedwen Lyfrau

Bedwen Lyfrau
Dydd Sadwrn
23 - 04 - 2016
10am - 5pm
Galeri
Caernarfon

bedwen.com

 

poster gwyl ddewi arall 16

Gwyl Ddewi Arall
Fy Nghariad Cyntaf
Awrywiaeth difyr o ddigwyddiadau

Dydd Sadwrn a dydd Sul
27 a 28 - 02 - 2016
Palas Print / Clwb Canol Dre
Caernarfon

rhaglen 

 

Gwahoddiad Jasper

Jasper
The Tudor Kingmaker
Dr. Sara Elin Roberts

Dydd Iau
11 - 02 - 2016
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

Dwynwen

SANTES DWYNWEN
Fy Nghariad Cyntaf
Amrywiol
Rhosyn am ddim wrth brynu copi (o'r siop)

Dydd Sadwrn a dydd Llun
23 a 25 - 01 - 2016
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

HUW M

Sesiwn byw Huw M
Caneuon o'r Albwm newydd
UTICA

Dydd Sadwrn
23 - 01 - 2016
Palas Print
Caernarfon
1:00

prynu  

Yn Fyw PLU

Plu tir a golau

Dewch i glywed PLU yn perfformio caneuon o'u albym newydd, Tir a Golau mewn awyrgylch hamddenol braf.

Dydd Sul
06 - 12 - 2015
Palas Print
Caernarfon
12:00

 

Sgwrs amser cinio
Manon Rhys


gwahopddiad Manon Rhys

Gerwyn Williams fydd yn sgwrsio gyda Manon Rhys, Bardd y Goron, Eisteddfod Meifod 2015

Dydd Gwener
04 - 12- 2015
Palas Print
1:00 - 2.00

 

Dathlu cyhoeddi
Fi sy'n cael y ci, Rhian Cadwaladr,

Fi sy'n cael y ci

Dydd Mawrth
24 - 11 - 2015
Clwb Mountain Rangers
Rhosgadfan
7:30

 

Dathlu cyhoeddi
Peace & Parsnips, Lee Watson
peace and parsnips

Dydd Sadwrn / Saturday
21 - 11 - 2015
Palas Print
1.00

prynu
 

Dathlu cyhoeddi
Pobol Porth yr Aur

porth yr aur

Nos Iau
19 - 11 - 2015
Theatr Seilo, Caernarfon
7.30

prynu 

 

parti lol

Dewch i barti lansio llyfr difyrra'r hannar canrif dwytha... LLYFR MAWR LOL! Dathlu hanner canrif o Hiwmor, Enllib a Rhyw!
Nos Iau
19 - 11 - 2015
Clwb Canol Dre, Caernarfon
8.00
Noson o hwyl, adloniant a lol yng nghwmni Geraint Lövgreen, Emyr Himyrs a sawl seran arall.
£5 tocyn mynediad ar werth gan Palas Print neu wrth y drws yn rhoi gostyngiad ar bris y llyfr! Bargen!

 

Tir a Mor

Tir a Môr
Bryn Williams

bydd Bryn Williams yn sgwrsio efo Lisa Gwilym/
Chef Bryn Williams will be in discussion with Lisa Gwilym
Nos Lun / Monday
09 - 11  - 15
Palas Print
7:00

prynu 

"Ro’n i’n ysu i gael fy nannedd i mewn i hwn, ac mae ‘na ddigon o bethau deniadol a hawdd eu dilyn rhwng cloddiau hyfryd llyfr cyntaf Cymraeg y cogydd o Ddinbych. 

Mae’r ryseitiau wedi’u rhannu’n glyfar gyda phenodau am hanes Bryn rhwng pob adran yn datgelu stori ddifyr ei yrfa ac yn cyfleu ei gymeriad penderfynol i’r dim."
Nici Beech
 

Testun Trafod
Sesiwn ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a pobl sydd wedi dysgu Cymraeg i ddod at ei gilydd i drafod.  Efallai bydd na bwnc penodol i ‘w drafod, neu efallai stori fer neu lyfr i’w ddarllen -  mi geith y grwp benderfynnu yn ystod y cyfarfod cyntaf!                                                                                              

Sadwrn / Saturday
24 - 10 - 2015
Palas Print
11:00 - 12:00

 

Dyddiau olaf glyndwr

Dathlu cyhoeddi
Dyddiau Olaf Glyndwr
Gruffydd Aled Williams
Yng nghwmni
Dei Tomos
Palas Print
Nos Iau
22 - 10 - 15
7:00

 

ffair Recordiau

Ffair Recordiau / Record Fair
Palas Print
Dydd Sadwrn / Saturday
17 - 10 - 15
11:00 - 4:00

 

The Fish Ladder

Cyfarfod Awdur / Meet the Author

The Fish Ladder
Katharine Norbury
yn sgwrsio efo / talking with
Jane Parry
Palas Print
Dydd Sadwrn
10 - 10 - 15
1:00

“combining travelogue, memoir, exquisite nature writing, fragments of
poetry and tales from Celtic Mythology, The Fish Ladder has a rare
emotional resonance"

prynu  

Books are my bag
Cynigion arbennig ar lyfrau newydd,
bagiau egsgilwsif gan Grayson Perry,
Dathlu T Llew a mwy!

Special offers on new books.
exclusive bags by Grayson Perry
T Llew celebrations and more

 

T Llew digwyddiadau

Gweithdy Celf  / Art Workshop
Mari Gwent
Llyfrgell Caernarfon Library
dydd Sadwrn / Saturday
10 - 10 - 15
10:00 - 11:00 a 11:30 i 12:30
Mynediad am ddim, drwy docyn yn unig
Free but booking essential

100 mlwyddiant T Llew

Taith Storiau i deuluoedd
A Story Journey
Mari Gwilym
Llyfrgell Caernarfon Library
i / to Palas Print
Nos Wener / Friday
09 - 10 -15
6:00
£5 Oedolion (plant am ddim)
yn cynnwys cawl yn Palas Print

£5 Adults (children free)
including Lobsgows in Palas Print

 

sel emporiwm

Palas Print a Lotti a Wren
Dydd Sadwrn a dydd Sul yma
29 - 08  - 15 & 30 - 08 - 2015
Palas Print
11:00 - 4:00
Dewch draw i fanteisio ar y cyfle i gael bargeinion di ri

 

Palas Print yn y Steddfod

stondin

is-deitlau'n unig

Dathlu cyhoeddi Is - Deitlau'n unig
ar y stondin
Dydd Mercher 05 - 08 - 15
5:30

prynu

  belle&boo
 

poster gwyl arall

Gwyl Arall
Caernarfon
16 - 07 - 15      i      19 - 07 - 15

 

golwg caernarfon

Golwg ar Grwydr 2015

Dydd Iau
09 07 15
4:30pm
Palas Print
Angharad, Williams Parry a Carlo

 

 

Sunlit night

Nos Iau
18  06 15
6:30pm
Palas Print
Dathlu Cyhoeddi

The Sunlit Night
Rebecca Dinerstein

Am gopi wedi llofnodi

prynu

Am yr awdur / y llyfr

manylion

   
 

Cajuns Dembo

Sesiwn Pnawn Sul
Gerddi'r Emporiwm
Palas Print
Dydd Sul
14  06 15
11:00 - 4:00

 

Ffair recordiau

Ffair Recordiau
Palas Print
Dydd Sadwrn
13  06 15
11:00 - 4:00

 

Seasoning

Dathlu Cyhoeddi
Seasoning
Manon Steffan Ros
Palas Print
Nos Wener/ Friday
12  06 15
7:00pm

  sesiwn fach
 

cinamon

Nos Fawrth
Kyffin Cafe, Bangor
12 - 05 - 15
7:00

Ffair recordiau

Ffair Recordiau
Palas Print
Dydd Sadwrn
18  04 15
11:00 - 4:00
efo Lleuwen
i ddathlu Diwrnod Siopau Recordiau

 

gwyl pasg

Hwyl Gwyl Pasg
Ebrill 4ydd 2015
11:00 - 3:00
Lotti & Wren a Palas Print
Caernarfon

oren

 

 

 

 

gwyl ddewi arall

Chwefror 27ain - Mawrth 1af
Caernarfon

rhaglen

Pop Up Oren
11:00 - 3:00
oren

Zonia Bowen
  Zonia Bowen

Dathlu cyhoeddi
Hunangofiant Zonia Bowen
Palas Print
dydd Sadwrn
07 - 02 - 15
12:00

Buy now

 

Hunangofiant agos atoch a gonest Zonia Bowen. Dyma gofnod cwbl naturiol a ffraeth am fywyd lliwgar Saesnes a gofleidiodd yr iaith Gymraeg ac a fu'n allweddol yn arwain merched y Parc i sefydlu Merched y Wawr

 

gwahoddiad lansio cariad pur

dathlu cyhoeddi
Cariad Pur

darlleniadau gan
Bet Jones
Guto Dafydd
Marlyn Samuel
Sian Rees

Cerddoriaeth gan
Gwilyn Bowen Rees

Palas Print Caernarfon
dydd Sul
23 01 14
1:00 (amser cinio)
Dewch i ddathlu Dwynwen

 

nadolig pwy a wyr

dathlu cyhoeddi
Nadolig Pwy a Wyr

darlleniadau gan
Mared Lewis
Siân Northey
Bethan Jones Parry
Meg Elis
Gareth Evans Jones
Mins peis a gwin cynnes
Palas Print Caernarfon
dydd Sul
14 12 14
2:30

 

Rhys meirion

Dewch draw am sgwrs efo
Rhys Meirion
am ei gofiant
Stopio'r byd am funud Fach
Palas Print, BANGOR
Sadwrn
13 12 14
rhwng 1:30 a 2:00

 

Mewngofnodi | Creu cyfrif newydd | Cylchlythyr

Categorïau
Basged Siopa
0 eitemau
twitter facebook

Cludo a Dychwelyd | Rhybudd Preifatrwydd | Telerau Defnyddio | Rhestr Lawn Awduron

Hawlfraint © 2018 Palas Print
10 Stryd y Plas · Caernarfon · Gwynedd · LL55 1RR · 01286 674631
Gwefan yn rhedeg osCommerce