Palas Print
Palas Print
Palas Print
Ar y Stryd Fawr ac ar Lein
On the High Street & OnLine
siop@palasprint.com 01286 674631
Reviews
Reluctant Fundamentalist
An enthralling powerful book, amazing considering you only h ..
5 of 5 Stars!
 

Forthcoming Events

 

ar y gweill

Pob nos Fercher /Every Wednesday
Palas Print
5:30 - 6:30

Ymunwch â ni yn wythnosol i wau, crosio a bwyta cacennau. Croeso i bawb, o ddechreuwyr i rhai mwy profiadol.

Join us for weekly gatherings to knit, crochet and eat cake. All welcome, from beginners to the very experienced.

ar y gweill 01
ar y gweill 02

 

Past Events

   
 

Parti Dolig

Parti Dolig Palas & lotti & wren Christmas party
09 - 12 - 17
11:00 - 4:00

 

Dathlu Cyhoeddi
Book Launch

Bren Babi

Brên Babi
Mari Lovgreen

30 - 11 - 17
7.30pm
Bar Bach
Caernarfon

buy

 

PARTI LLIWIO
COLOURING PARTY

lliwio'r chwedlau

Dawn Williams
Lliwio'r Chwedlau / Colouring Welsh Tales
25 - 11 - 17
2:00pm - 4:00pm
Palas Print
Caernarfon

prynu buy

Ymunwch â Dawn Williams, awdur Lliwio Cymru a Lliwio'r Chwedlau,  am bnawn hamddenol o liwio i blant ac oedolion. Cyfle i ennill pecyn o lyfrau ac offer lliwio. Am ddim, croeso cynnes i bawb.

Join Dawn Williams, author of 'Colouring Wales' and 'Colouring Welsh Tales', for a leisurely afternoon of coloruing for children and adults, and a chance to win a pack of colouring books and pens. Free, everyone welcome

 

maes y Mes

Nia Gruffydd
Maes y Mes
25 - 11 - 17
12:30pm
Palas Print
Caernarfon

buy

Dathlu cyhoeddi cyfres newydd i blant 5-8 oed.
Celebrating the publication of a new series of books for children 5-8 year

 

DATHLU CYHOEDDI
BOOK LAUNCH

Manon Steffan Ros

Manon Steffan Ros
Golygon
24 - 11 - 17
7:00pm
Palas Print
Caernarfon

buy

 

Siop Lyfrau Dros Dro
POP UP SHOP

24&25 - 11 - 17
Capel Berea
Bangor
CYFLE GWYCH I WNEUD EICH SIOPA DOLIG!
AN IDEAL OPPORTUNITY TO DO YOUR CHRISTMAS SHOPPING

Capel Bereia siop

 

07 - 10 - 17

BOOKS AR MY BAG /
Môr a Mynydd o Lyfrau


#BookshopDay #DiwrnodLlyfrau

books are my bag


BAG MOR A MYNYDD O LYFRAU AM DDIM
gyda pob pryniant dros £10
BOOKS ARE MY BAG BAG
with every purchase over £10


BAG HYFRYD ORLA KIELY AM DDIM
gyda pob pryniant dros £25.
FREE BEAUTIFUL ORLA KIELY BAG
with every purchase over £25


I DDATHLU #DiwrnodLlyfrau 07.10.17 da ni'n cynnig
4 llyfr am bris 3 ar holl stoc lyfrau'r siop (rhata am ddim)
TO CELEBRATE #BookshopDay 07.10.1 we're offering
4 for 3 on all books in the shop (cheapest free)

 

Gweithdy baneri

Dydd Sadwrn / Saturday
16 - 09 - 2017
10:00 - 12:00
Llyfrgell Caernarfon / Library
Caernarfon
Am ddim / Free
Angen cysylltu i gadw lle
Booking required

 

Dathlu Cyhoeddi / Book / Cd launch
Gwales - Catrin Dafydd
Cd Gwalia - Gai Toms

Gwales-Gwalia

Nos Iau / Thursday
28 - 09 - 2017
7:00
Palas Print
Caernarfon

Gwalia Guy Toms

 

Gwyl Mynydda Ogwen 2017

Dydd Sadwrn / Saturday
16 - 09 - 2017

Neuadd Ogwen
Bethesda

manylion/details

Stondinau / Stalls 9.30 - 12.30

yn cynnwys stondin lyfrau awyr agored Palas Print /
including Palas Print outdoor book stall

Sgyrsiau / Talks
1.30 Ben Stammers
3.00 Lowri Morgan
7.30 Nigel Shepherd

 

Helfa Gelf Laura Cameron

Helfa Gelf / Art Trail
Arddangosfa / Exhibition

Laura Cameron

Dydd Sadwrn / Saturday
09 - 09 - 2017
11:00 - 17:00
12 Stryd y Plas
drws llwyd / Grey door
Caernarfon

 

Eisteddfod Môn

maes y steddfod

Digwyddiadau / Events

digwyddiadau / events

 

gwyl arall

Gwyl Arall 2017

Gorffennaf 6 - 9 July
Caernarfon

 

Hijinx

Twcan / Toucan
Hijinx

Dydd Sadwrn / Saturday
01 - 07 - 2017
11:00 14:00 16:00
Dydd Sul / Sunday

13;30 15:30
Gerddi'r Emporiwm
Palas Print
Caernarfon

Watch out for the pink suitcases popping up around Caernarfon next week as the town is taken over by a surprisingly different arts festival

Spectacular circus, theatre, dance and music acts will fill Caernarfon Castle, Victoria Dock, the Town Square and Galeri Arts Centre as part of the Hijinx Unity Festival which will showcase outstanding inclusive and disability arts performances from Spain, France, Germany, Belgium and across the UK.

further info

http://www.hijinx.org.uk/unity/ 

 

Cymru Affrica

Affrica Cymru
Blas o Affrica / A Taste of Africa
Eric Ngalle Charles
George Gumisiriza
NIMBA
yn cynnwys cinio ysgafn
including light lunch
£6.00

Dydd Sadwrn / Saturday
24 - 06 - 2017
12:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Gwahoddiad Grug Muse

 

Dathlu cyhoeddi (Book Launch)
AR DDISBEROD
gan
Elan Eben Muse
yng nghwni'r awdur
a
Sian Miriam

Dydd Sul / Sunday
18 - 06 - 2017
3:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Mela 2017

Darlleniadau yn yr ardd
yng nghwmni

Siôn Tomos Owen,
Srijato,
Aniesha Brahma,
Natalie Ann Holborow.


Readings in the garden

Mynediad am ddim
Free Entry

Dydd Sul / Sunday
04 - 06 - 2017
3:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Rhyw lun

Agoriad Arddangosfa Gareth Owen
a
lansio'i gyfrol
Rhyw Lun o Hunangofiant
Exhibition and book launch
Gwener / Friday
05  -  05  - 17
6.30 pm
Galeri Caernarfon


Am ddim Croeso cynnes i bawb
A warm welcome

 

gwyl barddoniaeth 17

Bydd Ifor ap Glyn a Patrick McGuinness
yn ystyried y lleol a’r byd mewn barddoniaeth
yng nghwmni
Juana Adcock, Yolanda Castaño, Anja Golob, Luna Montenegro, Luis David Palacios a Mamta Sagar.

Poets Ifor ap Glyn and Patrick McGuinness
make the local universal and vice versa
with
Juana Adcock, Yolanda Castaño, Anja Golob, Luna Montenegro, Luis David Palacios & Mamta Sagar.

Nos Wener / Friday
05 - 05 - 2017
6:30pm
Palas Print
Caernarfon

 

Hwyl Pasg 2017

Hwyl Gwyl y Pasg / Easter Fun Day

Sadwrn / Saturday
15 - 04- 2017
12:00 - 4:00pm
Palas Print
Caernarfon

 

Ariel

Dathlu Cyhoeddi
Ariel
A Literary Life of
Jan Morris
gyda / with Derek Johns a Jon Gower
Nos Iau / Thursday
20 - 10- 2016
6: 30 pm
Palas Print
Caernarfon
am ddim ond rhowch wybod i ni os hoffech ddod
R.S.V.P

 

carol ann a Gillian Clarke

Dathlu Cyhoeddi / Book Launch
The Map and the Clock
editors Carol Ann Duffy
& Gillian Clarke
Dydd Sadwrn / Saturday
22 - 10 - 2016
12:00 pm
Palas Print
Caernarfon
am ddim ond rhowch wybod i ni os hoffech ddod
R.S.V.P

 

Albwm magi tudur

Dathlu Cyhoeddi / CD launch
Gan Bwyll
Magi Tudur

Dydd Sadwrn / Saturday
27 - 08- 2016
12 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon

 

the last photograph

Dathlu Cyhoeddi / Book Launch
The Last Photograph
Emma Chapman

Nos Iau / Thursday
25 - 08- 2016
6 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon
£3.00 yn cynnwys lluniaeth / including refreshments

prynu 

 

Y Nant Bet Jones

Dathlu Cyhoeddi
Book launch
Y Nant
Bet Jones

Nos Fercher / Wednesday
27 - 07- 2016
7 : 30 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu 

 

Peter Robinson

Dathlu Cyhoeddi
Book launch
When the Music's Over
PETER ROBINSON

Dydd Sadwrn / Saturday
23 - 07- 2016
3 : 00 pm - 4:00pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

Poster gwyl arall
Gwyl Arall
07/10 - 07 - 2016
Penwythnos yn llawn dop o gelf, cerddoriaeth, Llenyddiaeth a Mwy
Caernarfon
A week end full of arts, music, literature and more
Caernarfon

programme

 

Tony Conran

Dathlu Cyhoeddi
Book Launch
Three Symphonies
Tony Conran

Dydd Mercher / Wednesday
06 - 07- 2016
7 : 30 pm
Pontio
Bangor

 

shore to shore

Coinciding with and supporting the 10th anniversary of Independent Bookshop Week, the Poet Laureate Carol Ann Duffy and her chosen fellow artists – Gillian Clarke, Imtiaz Dharker, Jackie Kay, musician John Sampson and special guests - undertake a major national tour to perform their work and to celebrate communities with independent bookshops at their heart. Join us in Galeri, Caernarfon on Sunday, 26th June for an unforgettable evening featuring some of the finest voices in contemporary British poetry.

Nos Sul / Sunday
26 - 06 - 2016
7 : 30 pm
£12.75
Galeri
Caernarfon

 

Gwahoddiad Detested Occupation
Dathlu Cyhoeddi /Book Launch
A Detested Occupation?
Annie Williams
Nos Fercher / Wednesday
15 - 06 - 2016
7 : 00 pm
Palas Print
Caernarfon

Prynu

 

Rhyd y clo

Book launch
Mercher / Wednesday
08 - 06 - 2016
7 : 00 pm
Palas Print
Caernarfon

prynu

 

rarebit & rioja

Dathlu Cyhoeddi / Book launch
Rarebit & Rioja
Dylan a Llinos Rowlands
Dydd Sadwrn / Saturday
14 - 05 - 2016
1 : 00 pm
Am ddim, ond rhowch wybod os ydych am ddod (fel y gallwn sicrhau bod gennym ddigon o fwyd a diod!)
Free, but please let us know if you are coming (so we can ensure we have plenty of food and drink!)
Palas Print
Caernarfon

prynu 

 

Ta ta taliesyn

Parti Ta-Ta Taliesyn
Straeon | Cawl | Gwin | Cân
Twm Morys, Alys Conran, Sian Northey, Gwyneth Glyn, Angharad Price

Nos Sadwrn / Saturday
07 - 05 - 2016
7 pm
Caffi Blue Sky
Bangor

 

Y Fedwen Lyfrau

Bedwen Lyfrau
Dydd Sadwrn / Saturday
23 - 04 - 2016
10am - 5pm
Galeri
Caernarfon

bedwen.com

 

poster gwyl ddewi arall 16

Gwyl Ddewi Arall
Another Festival
Awrywiaeth difyr o ddigwyddiadau
An interesting variety of events

Dydd Sadwrn a dydd Sul
Saturday & Sunday
27 &28 - 02 - 2016
Palas Print / Clwb Canol Dre
Caernarfon

rhaglen 

 

 

Gwahoddiad Jasper

Jasper
The Tudor Kingmaker
Dr. Sara Elin Roberts

Dydd Iau / Thursday
11 - 02 - 2016
Palas Print
Caernarfon

prynu  

 

Dwynwen

SANTES DWYNWEN
Fy Nghariad Cyntaf
Amrywiol / various
Rhosyn am ddim wrth brynu copi (o'r siop)
Free rose with the book

Dydd Sadwrn a dydd Llun
Saturday & Monday
23 & 25 - 01 - 2016
Palas Print
Caernarfon

prynu 

 

HUW M

Sesiwn byw Huw M
Caneuon o'r Albwm newydd
Songs from the new album
UTICA

Dydd Sadwrn / Saturday
23 - 01 - 2016
Palas Print
Caernarfon
1:00

prynu  

Yn Fyw PLU / Live

Plu tir a golau

CD Tir a Golau .

Dydd Sul / Sunday
06 - 12 - 2015
Palas Print
Caernarfon
12:00

 

Sgwrs amser cinio
Manon Rhys

Talk

gwahopddiad Manon Rhys


Dydd Gwener / Friday
04 - 12- 2015
Palas Print
1:00 - 2.00

 

Dathlu cyhoeddi
Peace & Parsnips, Lee Watson
Book Launch
peace and parsnips
Dydd Sadwrn / Saturday
21 - 11 - 2015
Palas Print
1.00

prynu
 

Dathlu cyhoeddi
Pobol Porth yr Aur
Book Launch

porth yr aur

Nos Iau / Thursday
19 - 11 - 2015
Theatr Seilo, Caernarfon
7.30

prynu 

 

parti lol

Book launch... LLYFR MAWR LOL! Dathlu hanner canrif o Hiwmor, Enllib a Rhyw!
Nos Iau / Thursday
19 - 11 - 2015
Clwb Canol Dre, Caernarfon
8.00
Noson o hwyl, adloniant a lol yng nghwmni Geraint Lövgreen, Emyr Himyrs a sawl seran arall.
£5 tocyn mynediad ar werth gan Palas Print neu wrth y drws yn rhoi gostyngiad ar bris y llyfr! Bargen!

£5 ticket (Palas Print or at the door) with a discount on the price of the book

 

Tir a Mor

Tir a Môr
Bryn Williams

Chef Bryn Williams will be in discussion with Lisa Gwilym
Nos Lun / Monday
09 - 11  - 15
Palas Print
7:00

prynu 

 

Dyddiau olaf glyndwr

Dathlu cyhoeddi / Book launch
Dyddiau Olaf Glyndwr
Gruffydd Aled Williams
Yng nghwmni / with
Dei Tomos
Palas Print
Nos Iau / Thursday
22 - 10 - 15
7:00

 

ffair Recordiau

Ffair Recordiau / Record Fair
Palas Print
Dydd Sadwrn / Saturday
17 - 10 - 15
11:00 - 4:00

 

The Fish Ladder

Cyfarfod awdur
The Fish Ladder
Katharine Norbury
yn sgwrsio efo
Jane Parry
Palas Print
Dydd Sadwrn
10 - 10 - 15
1:00

 

prynu  

Books are my bag
hefyd
Cynigion arbennig ar lyfrau newydd, bagiau egsgilwsif gan Grayson Perry,
Dathlu T Llew a mwy!

 

T LLew digwyddiadau

Diwrnod T Llew
Gweithdy Celf
Mari Gwent
Llyfrgell Caernarfon
dydd Sadwrn
10 - 10 - 15
10:00 - 11:00 a 11:30 i 12:30
Mynediad am ddim, trwy tocyn yn unig

Gweithdy Sgwennu Stori
Manon Steffan Ros
Palas Print
Dydd Sadwrn
10 - 10 - 15
2:30 - 4:30
Mynediad am ddim, trwy tocyn yn unig

 

T Llew 10 mlwyddiant

100 mlwyddiant
T. Llew Jones
Taith Storiau i deuluoedd
Mari Gwilym
Llyfrgell Caernarfon i Palas Print
Nos Wener
09 - 10 -15
6:00
£5 Oedolion (plant am ddim)
yn cynnwys cawl yn Palas Print

 

sel emporiwm

Palas Print a Lotti a Wren
Dydd Sadwrn a dydd Sul yma / This Saturday & Sunday
29 - 08  - 15 & 30 - 08 - 2015
Palas Print
11:00 - 4:00
Dewch draw i fanteisio ar y cyfle i gael bargeinion di ri
End of summer sale - come along to find some bargains

  belle&boo
 

The Celebration of the Launch of

One Sunlit Night
Rebecca Dinerstein

prynu for a signed copy

  Rebecca Dinerstein dorf Rebecca pafiliwn
  Rebecca llofnodi Rebecca a Jane
 

Cajuns Dembo

Sesiwn Pnawn Sul
Gerddi'r Emporiwm
Palas Print
Dydd Sul / Sunday
14  06 15
11:00 - 4:00

 

Ffair recordiau

Ffair Recordiau
Record Fair
Palas Print
Dydd Sadwrn / Saturday
13  06 15
11:00 - 4:00

 

Seasoning

Dathlu Cyhoeddi / Book Launch
Seasoning
Manon Steffan Ros
Palas Print
Nos Wener/ Friday
12  06 15
7:00pm

 

sesiwn fach

 

 

cinamon

Nos Fawrth / Tuesday
Kyffin Cafe, Bangor
12 - 05 - 15
7:00

ffair recordiau

Ffair Recordiau
Record Fair
Palas Print
Dydd Sadwrn / Saturday
18  04 15
11:00 - 4:00
efo Lleuwen
i ddathlu Diwrnod Siopau Recordiau
to celebrate Record Store Day

 

gwyl pasg

Hwyl Gwyl Pasg Easter Fun Day
Ebrill 4ydd 2015 4th April
11:00 - 3:00
Lotti & Wren a Palas Print
Caernarfon

oren

 

gwyl ddewi arall

Chwefror 27ain - Mawrth 1af
Caernarfon
February 27th - March 1st

rhaglen

programme

Pop Up Oren
11:00 - 3:00
oren

 

Rhys meirion

Dewch draw am sgwrs efo / Come to meet
Rhys Meirion
am ei gofiant / Book Launch
Stopio'r byd am funud Fach
Palas Print, BANGOR
Sadwrn / saturday
13 12 14
rhwng / Between 1:30 a 2:00

 

Log in | Create an account | Subscribe to Newsletter

Categories
Basket
0 items
twitter facebook

Shipping & Returns | Privacy Notice | Conditions of Use | Full list of Authors

Copyright © 2018 Palas Print
10 Stryd y Plas · Caernarfon · Gwynedd · LL55 1RR · 01286 674631
Powered by osCommerce