×

Siop Lyfrau

Croeso.

Mae’r siop ar-lein yn adlewyrchu’r union stoc sydd yn y siop, felly os wyt ti'n pori, mae’n werth ymweld â’r safle’n rheolaidd i ddod o hyd i deitlau newydd.

Os wyt ti’n gwybod yr union deitl neu’r awdur wyt ti’n chwilio amdano, mae’n werth defnyddio’r chwilotydd 'top dde' neu'n ôl categori. Os wyt ti’n pori, mae’n werth edrych ar Newydd , neu fe fedri chwilota yn ôl categori, awdur neu deitl.

Ar hyn o bryd nid oes posib casglu llyfrau o'r siop a gwnawn eu postio neu os yn lleol eu cludo atoch, a gwnawn lleihau y cost cludo. Byddwn yn ceisio cadw cost postio mor isel â phosib, ond os wyt ti’n ansicr ynghylch costau, cofia gysylltu â ni.

Stryd y Plas

Coronafeirws

AR AGOR ond nid ar gyfer pori!

Diolch i bawb sydd wedi archebu llyfrau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gwn bod llyfrau yn gallu bod yn gysur, yn fodd i ddianc ac yn help i wneud dysgu adre yn hwyl yn y cyfnod anodd hwn. Da ni ddim ise annog pobl i brynu yn ddiangen, ond hefyd yn deall bod 'na alw.

Da ni'n dal i gynnig gwasanaeth archebu a dosbarthu, gan gadw\’n ymwybodol iawn o\’r angen i neud hyn mewn ffordd saff. Mae croeso i chi archebu arlein, neu gysylltu gyda ni ar y ffôn, anfon neges ebost, facebook, twitter neu instagram i drafod eich anghenion.

Byddwn yn ateb y ffôn rhwng 10 a 2 o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn os da chi eisiau cyngor neu help i ddewis llyfrau. Byddwn yn mynd i\’r siop i gasglu, pacio ac anfon llyfrau yn achlysurol, a golyga hyn y bydd eich archebion yn cymryd chydig hirach 'na'r arferol i'ch cyrraedd chi! Da ni’n gwneud hyn er lles a diogelwch pawb, gan ddilyn canllawiau y diwydiant.

Cadwch yn saff, a daliwch ati i ddarllen.

Twitter
Facebook