Siop Lyfrau

Croeso i Palas Print Heb Ffiniau.

Mae’r siop ar-lein yn adlewyrchu’r union stoc sydd yn y siop, felly os wyt ti'n pori, mae’n werth ymweld â’r safle’n rheolaidd i ddod o hyd i deitlau newydd.

Os wyt ti’n gwybod yr union deitl neu’r awdur wyt ti’n chwilio amdano, mae’n werth defnyddio’r chwilotydd cyflym neu'r chwilotydd manwl. Os wyt ti’n pori, mae’n werth edrych ar y tudalennau ‘pethau newydd’, neu fe fedri chwilota yn ôl categori, awdur neu deitl.

Pan wyt ti wedi dewis dy lyfrau, mae croeso i ti ddewis eu casglu o’r siop – gret os ti’n byw yn lleol, neu gallwn eu danfon yn y post i ti. Byddwn yn ceisio cadw cost postio mor isel â phosib, ond os wyt ti’n ansicr ynghylch costau, cofia gysylltu â ni.
Twitter
Facebook