Palas Print
Palas Print
Palas Print
Ar y Stryd Fawr ac ar Lein
On the High Street & OnLine
siop@palasprint.com 01286 674631
Adolygiadau
Taffia
Dwi wedi bod yn ffan o waith Llwyd Owen ers pan cefais fy ng ..
5 allan o 5 Seren!

10 Uchaf mis

Medi

Llyfrau Cymraeg

Llyfr Glas Nebo01

Manon Steffan Ros
Llyfr Glas Nebo
£8.99

Buy now

Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru02


Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru
£34.99

Buy now

Trysorau Cudd Caernarfon03

Angharad Price
Trysorau Cudd Caernarfon
£12.00

Buy now

Pyrth Uffern04

Llwyd Owen
Pyrth Uffern
£9.99

Buy now

Ysbryd yr Oes05

Mari Williams
Ysbryd yr Oes
£8.99

Buy now

Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair06

Ifor ap Glyn
Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair
£8.00

Buy now

Rhyddhau'r Cranc07

Malan Wilkinson
Rhyddhau'r Cranc
£7.99

Buy now

Nostos08

Aled Jones Williams
Nostos
£8.00

Buy now

Nansi Lovell - Hunangofiant Hen Sipsi Clasuron Honno09

Elena Puw Morgan
Nansi Lovell - Hunangofiant Hen Sipsi Clasuron Honno
£9.99

Buy now

Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd10

Glen George
Golwg Newydd ar yr Hen Ogledd
£9.50

Buy now

5 Uchaf

Medi

Llyfrau Saesneg

In My Mind's Eye: A Thought Diary01

Jan Morris
In My Mind's Eye: A Thought Diary
£16.99

Buy now

The Pebbles on the Beach: A Spotter's Guide02

Clarence Ellis
The Pebbles on the Beach: A Spotter's Guide
£9.99

Buy now

Conversations with Friends03

Sally Rooney
Conversations with Friends
£8.99

Buy now

I Let You Go04

Clare Mackintosh
I Let You Go
£8.99

Buy now

Early Riser05

Jasper Fforde
Early Riser
£20.00

Buy now

10 Uchaf y flwyddyn

Llyfrau Cymraeg

Ymbelydredd  (Gwobr Goffa Daniel Owen 2016)01

Guto Dafydd
Ymbelydredd (Gwobr Goffa Daniel Owen 2016)
£8.99

Buy now

Cegin Nici Beech02

Nici Beech
Cegin Nici Beech
£16.00

Buy now

Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd03


Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd
£15.00

Buy now

Cai04

Eurig Salisbury
Cai
£8.99

Buy now

Bolycs Cymraeg05


Bolycs Cymraeg
£4.99

Buy now

Ibuprofen S'il Vous Plait06

Dewi Prysor
Ibuprofen S'il Vous Plait
£9.99

Buy now

Llyfr Bach Paris07

Lara Catrin
Llyfr Bach Paris
£9.00

Buy now

Caffis Cymru08

Lowri Haf Cooke
Caffis Cymru
£6.99

Buy now

Pantywennol09

Ruth Richards
Pantywennol
£7.99

Buy now

Bwthyn10

Caryl Lewis
Bwthyn
£8.99

Buy now

10 Uchaf y flwyddyn

Llyfrau Saesneg

Pigeon01

Alys Conran
Pigeon
£8.99

Buy now

Greasy Poll02

Mike Parker
Greasy Poll
£9.99

Buy now

Pen y Gwryd Hotel: Tales from the Smoke Room03


Pen y Gwryd Hotel: Tales from the Smoke Room
£14.99

Buy now

Detested Occupation?04

Annie Williams
Detested Occupation?
£7.50

Buy now

Ariel: A Literary Life of Jan Morris05

Derek Johns
Ariel: A Literary Life of Jan Morris
£14.99

Buy now

06£0.00

Buy now

The Map and the Clock07

Carol Ann Duffy
The Map and the Clock
£20.00

Buy now

Welsh at Mametz Wood, 191608

Jonathan Hicks
Welsh at Mametz Wood, 1916
£12.99

Buy now

Losing Israel09

Jasmine Donahaye
Losing Israel
£12.99

Buy now

Girl in the Red Coat10

Kate Hamer
Girl in the Red Coat
£7.99

Buy now

10 Uchaf Dolig

Llyfrau Cymraeg

Cegin Nici Beech01

Nici Beech
Cegin Nici Beech
£16.00

Buy now

Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd02


Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd
£15.00

Buy now

Ibuprofen S'il Vous Plait03

Dewi Prysor
Ibuprofen S'il Vous Plait
£9.99

Buy now

Bolycs Cymraeg04


Bolycs Cymraeg
£4.99

Buy now

Llyfr Bach Paris05

Lara Catrin
Llyfr Bach Paris
£9.00

Buy now

Pantywennol06

Ruth Richards
Pantywennol
£7.99

Buy now

Bardd Ar y Bel07

Llion Jones
Bardd Ar y Bel
£6.95

Buy now

Jwg Ar Seld08

Lleucu Roberts
Jwg Ar Seld
£7.99

Buy now

Aderyn Prin09

Elen Wyn
Aderyn Prin
£8.95

Buy now

Lliwio Cymru / Colouring Wales10

Dawn Williams
Lliwio Cymru / Colouring Wales
£4.99

Buy now

5 Uchaf Dolig

Llyfrau Saesneg

01£0.00

Buy now

Ariel: A Literary Life of Jan Morris02

Derek Johns
Ariel: A Literary Life of Jan Morris
£14.99

Buy now

When Dragons Dare to Dream03

Jamie Thomas
When Dragons Dare to Dream
£9.99

Buy now

Manchester United Welsh04

Gwyn Jenkins
Manchester United Welsh
£6.99

Buy now

Too Brave to Dream: Encounters with Modern Art05

R. S. Thomas
Too Brave to Dream: Encounters with Modern Art
£12.00

Buy now

5 Uchaf Plant

Llyfrau Cymraeg

ABC Byd Natur01

Luned Aaron
ABC Byd Natur
£5.95

Buy now

Na, Nel!: Shhh!02

Meleri Wyn James
Na, Nel!: Shhh!
£4.99

Buy now

Nadolig Llawen Jac y Jwc03

Ifana Savill
Nadolig Llawen Jac y Jwc
£4.99

Buy now

Diwrnod Prysur Sion Corn / Santa's Busy Day04


Diwrnod Prysur Sion Corn / Santa's Busy Day
£5.99

Buy now

Cyfres Strach: Gwalia05

Llyr Titus
Cyfres Strach: Gwalia
£4.99

Buy now

10 CD Uchaf

CD Deuawdau Rhys Meirion01


CD Deuawdau Rhys Meirion
£12.99

Buy now

CD Cowbois Rhos Botwnog IV02


CD Cowbois Rhos Botwnog IV
£9.99

Buy now

CD Bendith03


CD Bendith
£12.99

Buy now

CD Band Pres Llareggub - KURN04


CD Band Pres Llareggub - KURN
£10.00

Buy now

CD Georgia Ruth - Fossil Scale05


CD Georgia Ruth - Fossil Scale
£11.99

Buy now

CD Geraint Jarman Tawel yw'r Tymor06


CD Geraint Jarman Tawel yw'r Tymor
£11.99

Buy now

CD Meinir Gwilym Llwybrau GCCD6807


CD Meinir Gwilym Llwybrau GCCD68
£11.99

Buy now

CD 9Bach Anian08


CD 9Bach Anian
£12.99

Buy now

09£0.00

Buy now

CD IKACHING V10


CD IKACHING V
£12.99

Buy now

 

10 Uchaf dros 10 mlynedd

logo 10

1

caersaint Caersaint
Angharad Price
Buy now

2

hiwmor y cofi Hiwmor y Cofi
Dewi Rhys
prynu nawr

3

trwy lygad camera Trwy Lygad y Camera
Arwyn Herald
prynu nawr

4

martha jac a shanco Martha Jac a Sianco
Caryl Lewis
Buy now

5

Er Budd Babis Ballybunion Er Budd Babis Ballybunion
Harri Parri
Buy now

6

Llyfr Adar Llyfr Adar
Iolo Williams
Buy now

7

Hi yw fy Ffrind Hi yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
Buy now

8

last hundred days Last Hundred Days
Patrick McGuinness
Buy now

9

Brithyll Brithyll
Dewi Prysor
Buy now

10

Neighbours from hell Neighbours from Hell
Mike Parker
Buy now
 

PARTI 10 LLYFR

1

Prayer For Owen Meany Buy now  

Llyfr cynta i ni werthu erioed oedd Prayer for Owen Meany gan John Irving..... a hwnnw i rhywun ar ei ffordd adra o'r pyb.
Roeddem ni wedi bod yn cyfri llyfrau, paentio silffoedd a thrio gweithio allan ble roedd bob dim yn mynd drwy'r penwythnos Gwyl Banc cyn agor ar y bore dydd Mawrth, ac roeddem ar fin mynd adra pan ddaeth Geraint ac Eleri Lovgreen i'r drws. Nawr, roeddwn i'n barod i fynd adre, ond roedd e'n braf croesawu ffrindiau i'r siop. Tra'r oedd Eleri yn edmygu'r gwaith paentio roedd Sel a'i deulu wedi bod yn neud drwy'r penwythnos, roedd Geraint yn edrych drwy'r silffoedd. "O! dwi wedi bod yn chwilio am hwn" meddai, "Dw i wedi colli nghopi i. Ti di ddarllen o? Ddyle ti neud!", a dod ag e i'r cownter. Doedd gen i ddim fflot, doedd gen i ddim syniad sut i weithio'r til, ond diolch byth, roedd gen i newid yn fy mhoced, ac aeth Geraint o'r siop yn gwsmer (hapus) cyntaf Palas Print. Rhaid i mi gyfadde dydw i dal heb ddarllen y llyfr, ond darllenais Last Night in Twisted River (llun / linc) llynedd, ac roeddwn i wrth fy modd gydag arddull sgwennu John Irving a'i ddawn i ddweud stori.

2

Austerlitz Buy now  

Er mod i wedi gweithio yn y diwydiant llyfrau o'r blaen, roedd hwn yn brofiad newydd. Roeddem wedi prynu'r stoc gan y perchnogion blaenorol, ac wrth gwrs, roedd yn mynd i gymryd amser i ddod i adnabod y stoc yn dda. Cofiaf rhywun yn gofyn i mi ar ddiwedd ein wythnos gyntaf " Be di'r gwerthwyr gorau hyd yn hyn?". Doeddwn i ddim yn gwybod yr ateb yn bendant, ond roedd gen i syniad go lew. Roedd 'na lyfr o'r enw Austerlitz gan W G Sebald ar y bwrdd llyfrau Saesneg ac roeddwn i'n cofio mod i wedi gwerthu sawl copi ohono yn ystod yr wythnos. Wrth gwrs, pan agorais y papur dydd Sul, dyna lle roedd Austerlitz ar dop y rhestr gwerthwyr gorau yr wythnos honno. Mae'r llyfr yn dal i werthu 10 mlynedd yn hwyrach, ac yn un o'n clasuron cyfoes.

3

Life of Rebecca Jones: O Tyn Y Gorchudd Buy now   

Reit, cyfaddefiad! Yn mis Gorffennaf agorwyd y siop, nid yn mis Medi, ond hwn oedd y cyfle cynta i ni gael parti! Rhaid i fi ddweud hyn nawr, achos, cwta fis ar ol agor y siop, enillodd O! Tyn y Gorchudd gan Angharad Price, Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol  Tyddewi. Darllenais y gyfrol yn syth y noson honno, a rhaid i mi ddweud ei fod yn dal i fod yn un o fy hoff ddarnau o lenyddiaeth Gymraeg. Braf hefyd oedd cael argraffiad Saesneg ohono'n ddiweddar, mewn cyfrol fechan hardd gyda llun o waith Gwen John ar y clawr.... ac roedd yn braf darllen adolygiadau gan y wasg tu hwnt i Gymru oedd yn cadarnhau fy nheimlad i (a llawer un arall) bod hwn yn un o glasuron cyntaf llenyddiaeth y Ganrif.

4

Welsh women's poetry Buy now  

Dw i wedi colli cownt erbyn hyn o faint o ddigwyddiadau da ni wedi'u cynnal / trefnu yn y siop, ond rwy'n cofio mai'r un cyntaf oedd noson lawnsio cyfrol Honno 'Welsh Women's Poetry'. Charlotte Williams, awdur Sugar & Slate oedd yn arwain y noson. Rwy'n meddwl mod i wedi anfon gwahoddiad i bawb roeddwn i'n nabod, ond roeddwn i'n dal i boeni - oedd unrhywun am droi i fyny? A oedd gen i ddigon o lyfrau? Digon o win? Roedd y siop yn orlawn....ac mae pobl Caernarfon a'r ardal wedi parhau i gefnogi, gan roi hyder i mi ac eraill i drefnu digwyddiadau yn y siop ac yn y dref - megis Noson 4a6 a Gwyl Arall....

5

Eisteddfod a Mwy

 

Daeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Eryri yn 2005, a dyma benderfynu mynd â stondin yno. Roedd hi'n steddfod braf iawn, ac mi wnaethom fwynhau yn arw cyfarfod cwsmeriaid hen a newydd yno, ond tra'r oeddem yno, roedd gweithwyr yn brysur iawn yn paratoi y siop newydd, achos bythefnos union ar ol yr Eisteddfod mi wnaethom symud y siop o un ochr y stryd i'r llall, i'w chartref presennol, gan ychwanegu soffa, peiriant coffi, a chornel plant sylweddol i'r siop.

6

Ar y Stryd Fawr ac ar Lein

 
Yn 2008 mi aethom ati i gyhoeddi gwefan Palas Print, sydd yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sydd ymlaen yn y siop, ond sydd hefyd wedi'i gysylltu â'n sustem reoli stoc, felly mae modd i bobl checio be sy gennym ni mewn stoc, a'i brynu arlein i'w bostio allan, neu i'w gasglu o'r siop. Erbyn hyn mae gennym dros 500 o gwsmeriaid arlein, a da ni'n postio llyfrau allan yn rheolaidd i bobl ymhell ac agos. Ein gwerthwr gorau arlein yw Last Hundred Days gan Patrick McGuinness a hynny am ei fod ef fel awdur wedi cyfeirio pobl at y wefan. Pan gyrhaeddodd y llyfr rhestr hir y Booker Prize 2011 roedd 'na dipyn o brysurdeb arlein, a phobl o bob cwr yn ceisio cael gafael ar gopiau o'r argraffiad cyntaf o'r llyfr. Aeth y llyfr - sydd hefyd yn digwydd bod yn un o'r nofelau gorau dwi wedi ei ddarllen yn y blynyddoedd diwethf - ymlaen i gael ei enwebu ar gyfer nifer o wobrau eraill, ac i ennill Wales Book of the Year 2012
.prynu nawr

7

Prawf darllen

Gan Kayley Roberts
Dwi’n cofio’r llyfr cyntaf i mi gael darllen fel ‘proof’ ar ôl i mi ddechra gweithio yn y siop llynedd, sef We The Animals gan Justin Torres. Roeddwn i’n falch o gael ei ddarllen o cyn neb arall, ac roedd hynny’n rhoi awyrgylch cyfrinachol i’r llyfr! Mi wnes i fwynhau’r stori yma yn fawr iawn, a dull arbennig yr awdur o ysgrifennu  - bron fel barddoniaeth. Gymaint felly, pan gyhoeddwyd y llyfr mi brynais gopi fy hun, a’i ail-ddarllen. Ni gollwyd dim o’r awyrgylch arbennig oedd ganddo ar y darlleniad cyntaf, ac rwyf eisioes wedi ei awgrymu i nifer o gwsmeriaid ac i glwb darllen Oren. Mi fyddaf yn darllen pennod o’r llyfr heno, gan obeithio rhoi blas ohono i’r rheiny ohonoch sy’n dod i wrando – gobeithio byddwch chi yno!

prynu nawr

8

Cefnogwch yr Economi ac Amrywiaeth

Ys dywed Sel Jones
Dwi wedi mwynhau darllen erioed ond roeddwn yn casau mynd i siopau llyfrau gan eu bod mor snwtlyd. Mor wahanol i Palas Print! sydd hefyd wedi ehangu fy ngorwelion gymaint wrth i Eirian gofyn imi ddarllen rhywbeth gwahanol. Heb y Siop Lyfrau a Palas Print yn benodol buaswn i ddim wedi darllen The Reluctant Fundamentalist, The Cave, Petrograd, The Peoples act of Love neu Manituana. Sel Cefnogwch a r mwyn y dewis, cadw siopau ar y stryd fawr ac arian yn yr economi leol

 BUY NOW The Reluctant Fundamentalist  
 BUY NOW The Cave  
 BUY NOW Petrograd  
 BUY NOW The Peoples act of Love  
 BUY NOW Manituana  

9

Eich barn

 

Dwi'n cael 'buzz' pan mae pobl yn ffeindio llyfrau sydd wrth eu bodd yn y siop, a hefyd bob tro bydd rhywun yn canmol y siop. Uchafbwynt arall oedd cael ein cynnwys yn y Guardian Guide to Independent Bookshops. Roeddem ni'n gwybod ein bod am gael ein rhestru yn y llawlyfr, ond roedd yn sypreis hyfryd agor y llawlyfr ar y dydd Sadwrn hwnnw, tua blwyddyn yn ôl, a chael bod awdur a chwsmer wedi sgwennu erthygl am y siop. Da ni'n dibynnu ar eich cefnogaeth chi, ac yn diolch i chi am eich cefnogaeth dros y 10 mlynedd diwethaf, gan obeithio y cawn ddal ati am 10 mlynedd arall.

Dyma'r pwt a sgwenwyd ar y pryd, a dyma argraff y cwsmer o'r siop. Beth am i chi anfon eich argraffiadau / profiadau chi o Palas Print atom i'w cynnwys yn y cofnod hwn o 10 mlynedd o Palas Print?

guardian directory
Categorïau
Basged Siopa
0 eitemau
twitter facebook

Cludo a Dychwelyd | Rhybudd Preifatrwydd | Telerau Defnyddio | Rhestr Lawn Awduron

Hawlfraint © 2018 Palas Print
10 Stryd y Plas · Caernarfon · Gwynedd · LL55 1RR · 01286 674631
Gwefan yn rhedeg osCommerce