£9.95

Iddew
[9781907424847]

Iddew
Nofel hynod o bwerus sy'n ein dwyn i ganol bywyd cythryblus Yeshua bar-Yôsep Natz'rat (Iesu fab Joseff o Nasareth), a'i daith i'r Groes. Meddai Dewi Prysor am y nofel wefreiddiol hon, 'Dyma nofel ysgubol ac eithriadol iawn; gwaith o athrylith sy'n gwthio ffuglen Gymraeg i dir newydd.'
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Mered - Dyn Ar Dan
Mered - Dyn Ar Dan