£12.99

Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips
[9781785620881]

Optimist Absoliwt - Cofiant Eluned Phillips
Hanes bywyd y bardd Eluned Phillips (1915-2009), yr ail wraig i ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol, a chyflawnodd y gamp ddwywaith (1967 a 1983). Cofleidiodd y bywyd bohemaidd, gan deithio i Lundain a Pharis, ac ymhlith ei chydnabod yr oedd Augustus John, Dylan Thomas, Edith Piaf, Jean Cocteau, Maurice Chevalier a Pablo Picasso.
Adolygiadau