×

£8.99

Martha Jac a Sianco
[9780862437534]

Martha Jac a Sianco
Nofel gref yn adrodd hanes dau frawd a chwaer oedrannus sy'n cael eu carcharu gan amgylchiadau teuluol, a chan galedi bywyd ar fferm yng nghefn gwlad de-orllewin Cymru, gan awdures ifanc ddawnus. Enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2005. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Nhachwedd 2004.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dan gadarn goncrit
Dan gadarn goncrit
Ymbelydredd  (Gwobr Goffa Daniel Owen 2016)
Ymbelydredd (Gwobr Goffa Daniel Owen 2016)
Blasu
Blasu