×

£10.00

Dysgu Cymraeg: Uwch 3 / Higher 3
[9781999686192]

Dysgu Cymraeg: Uwch 3 / Higher 3
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 3, Unedau 1-10. Llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae'r cwrs yn helpu paratoi ar gyfer arholiad 'Defnyddio'r Gymraeg Uwch'. Mae adrannau cefndir ar hanes, diwylliant a'r iaith Gymraeg ym mhob uned. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando.
Adolygiadau