£9.99

Ac Yna Clywodd Swn y Mor
[9780850888010]

Ac Yna Clywodd Swn y Mor
Adargraffiad o nofel rymus wedi'i lleoli ym Mhen Llŷn yn plethu themâu straeon ditectif, serch a chymdeithasol ynghyd, gyda'r môr yn chwarae rhan bwysig ym mywydau'r cymeriadau, gan un o nofelwyr mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd Cymru chwarter olaf yr 20fed ganrif. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1979.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
I ble'r aeth haul y bore
I ble'r aeth haul y bore
Stafell ddirgel, Y
Stafell ddirgel, Y
Llinyn Trons
Llinyn Trons