£4.95

Llinyn Trons
[9780862435202]

Llinyn Trons
Nofel gyfoes ddifyr i ieuenctid gan nofelwraig boblogaidd yn adrodd hanes gwrthdaro a chyfeillgarwch, methiannau a llwyddiannau criw brith o fyfyrwyr TGAU wrth iddynt ddysgu cydweithio ar gwrs mewn canolfan awyr agored. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Stafell ddirgel, Y
Stafell ddirgel, Y
Ac Yna Clywodd Swn y Mor
Ac Yna Clywodd Swn y Mor
I ble'r aeth haul y bore
I ble'r aeth haul y bore