£4.95

Llinyn Trons
[9780862435202]

Llinyn Trons
Nofel gyfoes ddifyr i ieuenctid gan nofelwraig boblogaidd yn adrodd hanes gwrthdaro a chyfeillgarwch, methiannau a llwyddiannau criw brith o fyfyrwyr TGAU wrth iddynt ddysgu cydweithio ar gwrs mewn canolfan awyr agored. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
I ble'r aeth haul y bore
I ble'r aeth haul y bore
Stafell ddirgel, Y
Stafell ddirgel, Y
Ac Yna Clywodd Swn y Mor
Ac Yna Clywodd Swn y Mor