£8.95

Caersaint
[9781847711717]

Caersaint
Nofel hirddisgwyledig yr awdures dalentog, Angharad Price, a enillodd y Fedal Ryddiaith yn 2002 gyda'r clasur "O Tyn y Gorchudd". Nofel yw hon am Jaman Jones sy'n dychwelyd i'w dref enedigol ar ôl etifeddu tŷ ei fodryb. Nofel sy'n cynnig sylwebaeth ddeifiol ar fywyd tref Gymreig ar ddechrau'r 21ain ganrif.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Pan Oeddwn Fachgen
Pan Oeddwn Fachgen