£8.99

Sheepshagger
[9780099285182]

Sheepshagger
Llwydda Niall Griffiths i bortreadu cenhedlaeth coll o Gymry ifanc, sydd yn ei ffeindioÂ’n anodd i ddarganfod eu hunaniaeth yn y Gymru ol-ddiwydiannol. O ganlyniad i ddiffyg gwaith, dirywiad mewn traddodiadau diwyllianol a chwymp economaidd mae Ianto aÂ’i ffrindiau yn troi at gyffuriau a thrais er mwyn llenwi eu diwrnodau. DrwyÂ’r cymeriadau llwyddaÂ’r awdur i greu darlun pwerus o griw o bobl ifan yn y Gymru ol-ddiwydianol yn ceisio darganfod llais newydd yn y Gymru fodern.
Adolygiadau