£10.95

Hen Enwau O Arfon, Llyn Ac Eifionydd
[9781907424274]

Hen Enwau O Arfon, Llyn Ac Eifionydd
Detholiad o enwau ffermydd a thai Arfon, Llŷn ac Eifionydd sydd yn y gyfrol hon, gydag ambell enw cae neu nodwedd ddaearyddol arall yn eu plith. Ceir yma hefyd lu o gyfeiriadau at hen hanesion a thraddodiadau difyr sydd ynghlwm wrth lawer o'r enwau hyn.
Adolygiadau