×

£5.00

Raymond Williams Collection, a Report
[9781908069924]

Raymond Williams Collection, a Report
Adroddiad ar yr ymgyrch i ddwyn i olau dydd lawysgrifau anghyhoeddedig, llyfrau nodiadau, llythyrau, dyddiaduron a phapurau a roddwyd o'r neilltu neu a esgeuluswyd gan y llenor a'r nofelydd Raymond Williams.
Adolygiadau