£12.99

Beibl y Plant Lleiaf
[9781859945148]

Beibl y Plant Lleiaf
Addasiad Cymraeg o gasgliad o ugain stori Feiblaidd gyda thestun syml wedi eu darlunio'n lliwgar, yn cynnwys deg stori yr un o'r ddau Destament; i blant 3-6 oed.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dyma Sam
Dyma Sam
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Ble Mae Boc?
Ble Mae Boc?
Llechi
Llechi
Tu ôl i'r Awyr
Tu ôl i'r Awyr