£4.95

Camu Ymlaen: Lefel 1 Mynediad
[9781847714596]

Camu Ymlaen: Lefel 1 Mynediad
Am y tro cyntaf, dyma gyfres o chwech o lyfrau darllen wedi eu hanelu at ddysgwyr a fydd yn eu harwain ymlaen o'r amser pan fyddan nhw'n dechrau darllen (Lefel 1: Mynediad), i pan fyddan nhw'n dysgu ers blwyddyn neu ddwy (Lefel 2: Sylfaen), a phan fyddan nhw'n fwy profiadol (Lefel 3: Canolradd).
Reviews