£3.99

Peryglus! - Anifeiliaid Peryglus
[9781908574701]

Peryglus! - Anifeiliaid Peryglus
Mae'r llyfr hwn yn llawn ffeithiau difyr am anifeiliaid peryglus sy'n amrywio o fosgitos i nadroedd i gathod mawr, eliffantod ac eirth. Mae'r llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a mapiau pwrpasol. Mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu mewn iaith sy'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2, er y bydd disgyblion mamiaith wrth eu bodd yn darllen y llyfr hefyd. Yn cynnwys geirfa
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Gofalus - Anifeiliaid Peryglus Yn Y Dwr
Gofalus - Anifeiliaid Peryglus Yn Y Dwr
Anifeiliaid Peryglus Cyfres Dwlu Dysgu
Anifeiliaid Peryglus Cyfres Dwlu Dysgu