×

£9.95

Cig a Gwaed
[9781847715159]

Cig a Gwaed
Mae sgerbydau teuluol fel arfer yn cael eu cadw yn y cwpwrdd, ond mae sgerbwd teulu'r Bartis â'i draed yn rhydd. Nofel ddiweddaraf Dewi Prysor, a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn ac ennill gwobr Barn y Bobl â'i nofel ddiwethaf, "Lladd Duw". Mae "Cig a Gwaed" yn nofel gignoeth sy'n holi ydi gwaed yn dewach na dŵr mewn gwirionedd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Gwales
Gwales
Cuddwas
Cuddwas