£8.99

Rice Paper Diaries
[9781781720516]

Rice Paper Diaries
Gosodir y nofel delynegol hon yn Hong Kong yn 1940 gan bortreadu galar a hiraeth un teulu ifanc, Elsa a Tommy Jones, eu merch Mari a'u 'amah' Tsieineaidd Lin, wrth i ryfel amlyncu'r ynys. Adroddir y stori gyfareddol o safbwynt y pedwar cymeriad yn eu tro, gan gloi gyda dychweliad Mari i arfordir Cymru am y tro cyntaf.
Adolygiadau