£7.95

Saith Oes Efa
[9781784610029]

Saith Oes Efa
Cefnogi Seimon mae gwraig fferm Cesel Ucha yn ei wneud o fore gwyn tan nos. Pan ddaw'r tyrfe i aflonyddu arno, mae hi'n gorfod camu i'r blaen a rhedeg y lle nes bod y storm wedi cilio. Ond un diwrnod, daw rhywbeth i darfu ar fywydau'r ddau. Gwaith arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2014.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Trydydd Peth (Medal Lenyddiaeth Bala 2009)
Trydydd Peth (Medal Lenyddiaeth Bala 2009)
Cai
Cai
Rhannu Ambarel
Rhannu Ambarel
Llyfr Glas Nebo
Llyfr Glas Nebo
Ingrid
Ingrid
Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands
Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands