£1.00

Code Black: Winter of Storm Surfing Quick Reads 2015
[9781783759194]

Code Black: Winter of Storm Surfing Quick Reads 2015
Gaeaf 2013-2014 yw hi, ac mae chwe storm enfawr wedi taro arfordir gorllewinol y Deyrnas Unedig o Gefnfor yr Iwerydd. Wrth i afonydd orlifo ac wrth i adeiladau ddymchwel, mae grŵp o syrffwyr Cymreig yn penderfynu marchogaeth tonnau mawrion y môr. Un o deitlau'r gyfres o gyfrolau byr a bachog 'Stori Sydyn'.
Adolygiadau