£14.99

Beibl.net
[9780564033270]

Beibl.net
Y Beibl mewn iaith hawdd i'w deall. Mae "beibl.net" wedi'i gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol (Hebraeg a Groeg) i Gymraeg llafar, syml - mae'n berffaith i bobl ifanc, i ddysgwyr ac i Gymry o bob oed sydd am ddeall neges y Beibl yn well.
Adolygiadau