£14.99

Ariel: A Literary Life of Jan Morris
[9780571331635]

Ariel: A Literary Life of Jan Morris
Nid cofiant traddodiadol yw "Ariel" gan Derek Johns, asiant llenyddol Jan Morris am ugain mlynedd. Yn hytrach, mae'n werthfawrogiad o waith a bywyd person sy'n llenor swynol ac adnabyddus ac sydd hefyd yn ffrind hael ac annwyl, doniol a drygionus. Cyhoeddir y cofiant i gyd-fynd â dathliad pen-blwydd 90 oed yr awdures.
Adolygiadau