£12.99

Super Furries, Prins Seeiso Miss Siberia - a fi
[9781784611576]

Super Furries, Prins Seeiso Miss Siberia - a fi
"Wedi ei mwynhau yn arw. Llawn straeon difyr........Yr arddull yn ddifyr a darllenadwy iawn........lluniau da iawn hefyd!" - Angharad Tomos   "Mae Carl yn gweld yn bell, adnabod angen ac yna yn cynllunio ar gyfer diwallu'r angen er mwyn cyrraedd y nod hwnnw. Mae'n berson penderfynol yn meddu ar rhyw wytnwch rhyfeddol a dyfalbarhad sy'n ei gynnal wrth gael y maen i'r wal. Mae Carl wedi cyflawni mewn oes yr hyn fyddai wedi cymryd deg person arall ei wneud, ac mae ganddon ni ddyled anferthol iddo fel cenedl am hynny." - Dafydd Idriswyn, Papur Menai
Adolygiadau