£12.50

Ysgrifau Beirniadol XXXIV
[9781904554233]

Ysgrifau Beirniadol XXXIV
Cyfrol goffa'r Athro Gwyn Thomas (cyn-olygydd "Ysgrifau Beirniadol") yn cynnwys ysgrifau bywiog a darllenadwy ar bynciau amrywiol: Barddoniaeth gyfoes o Batagonia; Cyfieithu gwleidyddol yn y ddeunawfed ganrif; Cerddi Iwan Llwyd; Freud ac anghydffurfiaeth; Y 'bluestockings' Cymraeg?; Huw Lloyd Edwards; D. Tecwyn Lloyd; Cymru ac Uganda; Martin Buber a'r Mabinogion.
Adolygiadau