£9.99

Wild: An Elemental Journey
[9780141006444]

Wild: An Elemental Journey
Mae'r gyfrol hon yn adrodd hanes taith yr awdur i ganol ymladdwyr dros ryddid yng Ngorllewin Papua ac yn canu nerth ei ben yn yr ucheldir; yn cwrdd â chanibaliaid mwy cyfeillgar a dibynadwy na'r cenhadon ymladdgar sy'n efengylu wrthyn nhw; a cheir hanes amdano yn angori cwch wrth fynydd iâ lle mae eirth gwynion yn cygu, a hanesion am fwyta cynrhon ac ymweld â sipsiwn y môr.
Adolygiadau