£7.99

Golygon Manon
[9781784614089]

Golygon Manon
Ysgrifau treiddgar a phersonol gan un o awduron gorau Cymru, Manon Steffan Ros. Mae'r ysgrifau yn cynnwys deunydd gorau o'i cholofn wythnosol yn Golwg. Ceir adrannau gwahanol ar bynciau gwahanol yn cynnwys Pobl, Diwylliant, Llefydd a Dioddefaint.
Reviews