£4.99

Hwb
[9781784615772]

Hwb
Drama wreiddiol i bobol ifanc. Mae'n archwilio cyfnod ym mywyd pump person ifanc o Dde Cymru tra'n herio'r gynulleidfa i ymateb. Mae'n archwilio sut y gall cynulleidfa (cymdeithas) eistedd a gwylio pethau erchyll yn digwydd i eraill a hynny heb ymyrryd. Bydd yn cael ei hastudio gan fyfyrwyr cwrs Drama TGAU.
Adolygiadau