£3.99

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel
[9781849674225]

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel
Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo.' Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er mwyn tanio chwilfrydedd drwy chwarae synhwyrus. Mae gan bob tudalen lun o weithgaredd a fydd yn annog babanod i deimlo ac archwilio. Gall rai bach deimlo gweadau anwastad, dilyn llwybr bys, a syllu ar ddrych sgleiniog.
Adolygiadau