£7.99

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel
[9781784617134]

Byw yn fy Nghroen - Profiadau Pobl Ifanc Sy\'n Dioddef yn Dawel
Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.
Adolygiadau