£10.00

Dysgu Cymraeg Mynediad A1 Gogledd Cymru
[9781999686130]

Dysgu Cymraeg Mynediad A1 Gogledd Cymru
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Mynediad (A1). Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.
Adolygiadau