£8.99

Treheli
[9781784617158]

Treheli
Nofel hir-ddisgwyliedig i oedolion gan Mared Lewis yn portreadu hynt a helynt cymeriadau cymuned glan y môr. Mae rhywun yn aflonyddu ar drigolion y dref gan greu dryswch ac ofn. Caiff y penodau eu hadrodd o safbwynt y gwahanol gymeriadau, a phob un yn ymateb i'r dirgelwch yn ei ffordd ei hun.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Glasynys
Glasynys
Babel
Babel