£13.99

Colli Clive i Ddementia Cynnar
[9781912654895]

Colli Clive i Ddementia Cynnar
Cafodd Clive Beaumont ddiagnosis o ddementia cynnar pan oedd yn 45 oed, a'i blant ddim ond yn dair ac yn bedair oed. Mae'r stori hon yn helpu pobl iau a dementia, eu ffrindiau, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn eu hannog.
Adolygiadau