×

£8.99

Pwyth
[9781784617110]

Pwyth
Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal eu gafael ar y darllenydd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dan gadarn goncrit
Dan gadarn goncrit
Un Nos Ola Leuad
Un Nos Ola Leuad
Wythnos yng Nghymru Fydd
Wythnos yng Nghymru Fydd