×

£8.99

Pwyth
[9781784617110]

Pwyth
Nofel newydd gan Haf Llewelyn. Mae'r stori'n troi o gwmpas cymeriadau tref fach lle mae rhai teuluoedd wedi ymgartrefu ers cenedlaethau ac eraill yn newydd-ddyfodiaid. Pan mae dieithryn yn ailymweld â'r dref, mae'n codi crachen o'r gorffennol. Nofel lle mae cyfrinachau'n cuddio dan yr wyneb a'r cymeriadau cryf yn dal eu gafael ar y darllenydd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dan gadarn goncrit
Dan gadarn goncrit
Wythnos yng Nghymru Fydd
Wythnos yng Nghymru Fydd