£12.99

Darllen yn Well: Clywed yr Unigolyn sydd a Dementia
[9781912261833]

Darllen yn Well: Clywed yr Unigolyn sydd a Dementia
Addasiad Cymraeg gan Eiddwen Jones o "Hearing the Person with Dementia" gan Bernie McCarthy. Llyfr ar gyfer teuluoedd a gofalwyr sy'n egluro beth sy'n digwydd i gyfathrebu wrth i ddementia waethygu, sut mae hyn yn effeithio ar gof, iaith a synhwyrau person a sut bydd angen i ofalwyr addasu eu dull gofalu o'r herwydd.
Adolygiadau