£8.99

Bwrdd, Y
[9781784617967]

Bwrdd, Y
'Os daeth un peth da o Brexit, y nofel yma ydi hwnnw!' Dyna eiriau Rhys Iorwerth am "Y Bwrdd". Dilynir Carwyn o'r Tymbl sy'n gweithio i'r 'Bwrdd' yng Nghaerdydd ac sy'n bartner i Laticia o Valencia ac yn dad i Awel. Portreadir byd undonog ei swyddfa mewn cyferbyniad â'i angerdd at goginio ac alcohol.
Adolygiadau