£10.00

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wal
[9781999686154]

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wal
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddi o mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.
Adolygiadau