£5.99

Heb law Mam
[9781784618513]

Heb law Mam
Nofel am Efa sy'n cael trafferthion gyda chriw o 'ffrindiau' yn yr ysgol, tra bod ei mam yn yr ysbyty. Does neb yn deall Efa'n iawn, heblaw Mam. Nofel sy'n cynnwys themâu megis cyfeillgarwch ffug, problemau teuluol a charwriaethol, gyda digon o hiwmor a dwdls, yn steil y Dork Diaries.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Gwyn y Carw Cloff
Gwyn y Carw Cloff
Hudlath a'r Haearn, Yr
Hudlath a'r Haearn, Yr
Asiant A
Asiant A
Tu ôl i'r Awyr
Tu ôl i'r Awyr
Asiant A: Her LL
Asiant A: Her LL
Hudlath a'r Haearn 2, Yr
Hudlath a'r Haearn 2, Yr