×

£14.99

#futuregen: Lessons from a Small Country
[9781603589604]

#futuregen: Lessons from a Small Country
Dyma'r hanes y tu cefn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, a'i ddichonolrwydd fel model i wneuthurwyr polisi ledled y byd.
Adolygiadau