×

£11.99

Exiles
[9781912681310]

Exiles
Nofel grefftus sy'n archwilio hanes y genhedlaeth goll o Wyddelod a gydnabyddir y 'genhedlaeth goll neu dawel', cenhedlaeth a welodd dros hanner miliwn o bobl yn ymfudo - i Brydain yn bennaf - i chwilio am waith yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, gan gyfrannu at adeiladu economi Lloegr cyn ei ddinistrio unwaith eto.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Adar o'r Unlliw
Adar o'r Unlliw
Throw Me to the Wolves
Throw Me to the Wolves
Normal People
Normal People
Colli'r Hogiau
Colli'r Hogiau
Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)
Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)