£7.99

Blodeugerdd Waldo
[9781784619480]

Blodeugerdd Waldo
Dros drigain o gerddi amrywiol gan ddeugain o feirdd wedi'u cyflwyno i'r addysgwr, yr heddychwr, y cenedlaetholwr a'r bardd o sir Benfro, Waldo Williams. Casglwyd a golygwyd y casgliad gan Eirwyn George, un a adnabu Waldo'n dda.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Dathlu'r Talwrn yn 40
Dathlu'r Talwrn yn 40