×

£8.50

#Helynt
[9781845277765]

#Helynt
Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno ... yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Cymru Mewn 50 Cerdd
Cymru Mewn 50 Cerdd
Tynnu
Tynnu
Parsel Coch
Parsel Coch
Tomos Llygoden y Theatr a'r Nadolig Gorau Erioed
Tomos Llygoden y Theatr a'r Nadolig Gorau Erioed
Nadolig Cadi a Jac
Nadolig Cadi a Jac
Mynd
Mynd