×

£8.50

#Helynt
[9781845277765]

#Helynt
Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno ... yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Tynnu
Tynnu
Santa
Santa
Cyfri'r Dyddiau Tan Y Nadolig
Cyfri'r Dyddiau Tan Y Nadolig
Parsel Coch
Parsel Coch
Tomos Llygoden y Theatr a'r Nadolig Gorau Erioed
Tomos Llygoden y Theatr a'r Nadolig Gorau Erioed
Mynd
Mynd