×

£8.50

#Helynt
[9781845277765]

#Helynt
Mae Rachel Ross yn treulio llawer o'i hamser y tu allan i'r ysgol yn gofalu am ei mam, sy'n dioddef o iselder, a'i chwaer fach; ond uchafbwynt ei hwythnos yw sesiynau'r grŵp drama mae hi'n aelod ohono. Mae hi'n teimlo'n saff yno ... yn wahanol i'r ysgol lle mae hi'n cael ei bwlio o ganlyniad i'w hanabledd.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Safana
Safana
Adref
Adref
Easy Meat
Easy Meat
Shuggie Bain
Shuggie Bain
Ymbapuroli
Ymbapuroli
Llechi
Llechi