£30.00

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)
[9781784619756]

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)
Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Albert Evans Jones - Cynan ar lafar gwlad - cymeriad a fwriodd ei ddylanwad ar Gymru am gyfnod o hanner can mlynedd. Mae'n ymdrin â sawl agwedd ar ei fywyd - fel bardd, eisteddfodwr, Cofiadur, Archdderwydd, cyd-ysgrifennydd Cyngor yr Eisteddfod, sensor dramâu, dramodydd, cynhyrchydd a beirniad.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Exiles
Exiles
Throw Me to the Wolves
Throw Me to the Wolves
Normal People
Normal People
Colli'r Hogiau
Colli'r Hogiau