£5.99

Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo! / Superheroes Wash Their Hands
[9781849675666]

Mae Archarwyr yn Golchi eu Dwylo! / Superheroes Wash Their Hands
Dysga sut i fod yn arwr golchi dwylo! Ymuna gyda'r archarwyr wrth iddyn nhw ddangos i ti sut i olchi dwylo'n effeithiol, a gwylia'r feirws erchyll yn mynd yn llai ac yn llai wrth i bob cam o'r golchi dwylo gael ei gwblhau. Dilynir cyfarwyddiadau golchi dwylo Sefydliad Iechyd y Byd.
Adolygiadau