£9.99

Real Gwynedd
[9781781725696]

Real Gwynedd
Mae Rhys Mwyn yn dywysydd difyr, llawn gwybodaeth am ei fro, sy'n ymestyn o frig yr Wyddfa i dref glan môr Y Bermo, o chwareli llechi Llanberis i bentref Portmeirion, ac o gastell arwisgo'r Tywysog Siarl yng Nghaernarfon hyd at 'lyn' Tryweryn ac Ynys Enlli'r 20,000 o saint.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Max Kowalski Didn't Mean It TNNS
Max Kowalski Didn't Mean It TNNS
Dyddiadur Dripsyn: 10 Oes yr Arth a'r Blaidd
Dyddiadur Dripsyn: 10 Oes yr Arth a'r Blaidd
Dim Rwan Na Nawr
Dim Rwan Na Nawr